Histories van de familie
Kempeneers-Baldewijns
uit Kelsbeek (Belgisch Limburg)
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

De stamboomonderzoeker

De stamboomonderzoeker heeft het niet altijd gemakkelijk. Gelukkig hebben wij in België de archieven, de kopies, de filmrollen en de klappers die het opzoeken enigzins vereenvoudigen, en sinds een paar jaar allemaal (of toch bijna) online beschikbaar.. Ondanks de faciliteiten die de stamboomonderzoeker geboden worden in de rijksarchieven, waar de kopies van onder andere de kerkelijke en burgerlijke aktes tot 1910 vrij in te kijken zijn, is het stamboomonderzoek niet zo éénvoudig als men zou denken.

Één van de obstakels die men kan tegenkomen zijn administratieve dwalingen. En blijkbaar is dat in het geval van de Kempeneersen meer dan eens voorgekomen. Zo is er het geval Hendrik Kempeneers en zijn huwelijken. Inderdaad huwelijken, want wat bleek tijdens onze opzoekingen?

Hendrik trouwde met Maria Elisabeth Budo (ook Anna Elisabeth geheten) op 3 Brumaire in jaar 11 van de Franse Republiek of naar onze tijdrekening omgezet 25 oktober 1802. Daarvan is een burgerlijke akte en een trouwaankondiging (03-10-1802) terug te vinden. Maar in diezelfde aankondiging staat opnieuw Hendrik 'marié 9 pluviose an 12 à joanne Herckens'. Op de akte van 29-01-1804 staat Hendrik als gehuwd met Jeanne Herckens.

Op 26-02-1803 vinden wij een geboorteakte van ene 'Anna Catharine' dochter van Hendrik en Anna Elisabeth Budo. Op dat ogenblik was er nog geen probleem. Wij hadden van Maria Elisabeth geen overlijden gevonden en het waren rumoerige tijden - Napoleon was here - dus het was aannemelijk dat Maria Elisabeth was overleden en dat Hendrik binnen het jaar was hertrouwd, zeker met een klein kind in huis.

Op 8 juli 1805 blijkt echter ene Godfroid Kempeneers te zijn geboren zoon van Hendrik en ... Elisabeth Budo. Hier klopt iets niet. Rijdt Hendrik een scheve schaats? Is hij terug bij zijn eerste vrouw? Wat is er dan met Jeanne Herckens?

Het antwoord is een administratieve dwaling: op de huwelijksaankondiging en -akte van Hendrik met Jeanne Herckens had Benedictus of Benoit moeten staan zoals later blijkt uit geboorteakten van hun kinderen. Blijkbaar heeft niemand die fout gemerkt zelfs niet bij het voorlezen van de akten op het stadhuis, maar aangezien dat in het Frans was, is daar geen acht op geslagen.

Of de zoektocht naar zijn vader, Godefridus Kempeneers - waarvan er een hele reeks bestaan - waarvan de namen van de ouders op de overlijdensakte niet correct zijn. Godefridus - in de familie ook glettige* Godefridus genoemd - is moeilijk te vinden. Als laatste redmiddel: een heel groot blad papier van 1*1 meter en heel veel kleurstiften en -potloden.

Daarmee heb ik alle relaties tussen de Kempeneersen en aangetrouwden getekend van 1640 tot eind 1800. Daaruit blijkt niet alleen dat de verwevenheid van menige familie al die jaren heeft standgehouden maar ook dat Godefridus zo goed als zeker de zoon was van Joannes Kempeneers en Catharina Peeters en vier keer is gehuwd, maar 100% zekerheid hadden we niet.

Tot we een uitnodiging kregen van de KU Leuven om deel te nemen aan het project de Gen-iale Stamboom. Daar kon je op basis van een DNA-staal, samen met verwante Kempeneersen laten nagaan of je genetisch tot dezelfde familie behoorde. En wat bleek : de twee andere Kempeneersen die deelgenomen hebben en een link hadden met mijn stamboom waren genetisch familie, nl Godefridus Kempeneers, gehuwd met Margaretha Vandersteghen en grootvader van "mijn" Godefridus waar we 6 jaar lang onderzoek naar gedaan hebben. Het DNA-onderzoek bevestigde dus de vondsten van het genealogisch onderzoek.

* glettig = glad