Histories van de familie
Kempeneers-Baldewijns
uit Kelsbeek (Belgisch Limburg)
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Het verhaal van Dom Dositheus


Dom Dositheus: hij was prior van de Sint Sixtus abdij van West-Vleteren en eigenlijk afkomstig uit Hoepertingen. Zijn echte naam was Henricus Kempeneers (21/11/1795- 04/02/1872). Van de archivaris van de abdij, broeder Alfons, heb ik een korte levensbeschrijving gekregen en een foto van een borstbeeld.

Levensbeschrijving van Dom Dositheus

21-11-1795 geboren te Hoepertingen, bij St Truiden, zijn ouders: Willem (Guillaume) Kempeneers en Catharina Van Straelen
In 1801-1802 komt hij met zijn familie naar Sint-Truiden waar ze woonachtig zijn op het nr 1 van het Begijnhof
12-09-1819 Ontvangt het novicenkleed in de Abdij Westmalle
17-03-1822 professie te Westmalle
Hij wordt belast met de vorming van de nieuwelingen, "Novicenmeester", een zeer belangrijke functie.
30-09-1835 Met nog een andere wordt hij naar Rome gezonden, met een zeer gewichtige, maar eigenlijk onmogelijke opdracht.
25-05-1836 Zij komen terug thuis in Westmalle. Die opdracht konden zij inderdaad niet vervullen, maar wèl bekwamen zij iets dat veel belangrijker was: Westmalle wordt tot Abdij verheven en zijn abt wordt benoemd tot hoofd van al de Belgische Trappisten
10-11-836 Hij wordt naar S.Sixtus gestuurd om hier Prior te zijn
1843 Hij geraakt in een ernstige roepingcrisis: hij wil absoluut Capucijn worden, maar de Abt van Westmalle wil niet.
1847 Sindsdien wil hij minstens niet langer overste blijven, maar ook dit wil de abt van Westmalle niet. Nu geeft hij toch toe, en neemt Dom Dositheus dus ontslag, maar hij blijft toch grote invloed uitoefenen op de gang van zaken.
10-07-1856 Door een samenloop van omstandigheden heeft een nieuwe Priorkeuze plaats, en Dom Dositheus wordt herkozen.
04-04-1871 De Priorij S.Sixtus wordt verheven tot Abdij. Dit bracht mee dat de taak van de Prior beeindigd was.
14-06-1871 Nu moest de eerste Abt gekozen worden. In de eerste stemronde kreeg Dom Dositheus nog stemmen, maar hij stond recht en verklaarde dat men vruchteloos voor hem stemde: hij zou dat ambt nooit meer aanvaarden. "En daarbij", zegde hij, "ik heb geen jaar meer te leven."
04-02-1872 Hij stierf inderdaad minder dan 8 maanden later.

 

 

grotere versie