Heraldiek van de familie
Kempeneers-Baldewijns
uit Kelsbeek (Belgisch Limburg)
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

De betekenis van de naam

De naam Kempeneers: betekent gewoon "afkomstig uit de Kempen".
Dr. fil. Paul T.C. Kempeneers heeft mij volgende aanvullingen bezorgd (waarvoor dank): de oudst bekende Kempeneersen staan in het Woordenboek van Familienamen, door Fr. Debrabandere (2de druk, 2003, blz. 676). De oudste zijn: Willem Kempeners in Rijkhoven (1280-1290), Jean dit Kempenere in Limburg (1305), Willelmi dicti Kempenere (deze naam staat in de genitief en is verlatijnst) (1308), Henric Kampenere in Tienen (1403).
Over de familienaam vind je een artikel in Eigen Schoon en de Brabander, 1949, p. 84-92.

Dirk Gaens bezorgde mij onderstaande vermelding van de naam Kempeneers, die hij heeft gevonden in de "Oorkonden van het begijnhof van Sint-Truiden".
"13-11-1363 Ludovicus Kempere, getuige (getuige bij oorkonde)

11-11-1437 De meier en de laten van het cijnshof van Herkenrode te Huldelingen
verklaren dat Mechteld, weduwe van Jacob Kempeneers uit Vorsen, een vruchtgebruik van een halve mud rogge op een hoeve te Overjeuk, gelegen naast de erven van de abdij van Herkenrode en de beek, overgeeft aan haar kinderen Jan, Hendrik, Margriet en Aleydis, die krachtens het testament van hun vader Jacob, die pacht aan Katlyn van Mielen, meesteres van het begijnhof van Sint Truiden schenken.

De betekenis van woorden en namen uit het Oud-Nederlands, Middelnederlands enz kan je opzoeken op de site van De Geïntegreerde Taalbank

terug naar boven

~

Een wapenschild?

Iedere familie weet graag of er ergens een wapenschild bestaat dat op enige "adellijke titel" en daarbijhorende afkomst zou wijzen. Voor zover wij weten zijn de Kempeneersen niet van adel.

Toen wij in de zomer van 2006 in Drumnadrochit aan de boorden van Loch Ness in Schotland waren, zijn we daar een winkeltje binnengestapt waar je je wapenschild kon laten maken in diverse grootten en materialen. Je kon het wapenschild van je familie opzoeken in een dik boek met allemaal wapenschilden van over heel Europa, beter bekend als de "Rietstap" (Armorial général samengesteld door Johannes Baptist Rietstap, heraldisch deskundige en genealoog (Rotterdam, 05/12/1828 - Den Haag, 24/12/1891). Daar konden we nevenstaand wapenschild vinden.

De betekenis is als volgt : de schuine gestreepte achtergrond is de groene kleur of sinopel. De sikkels zijn een verwijzing naar de landbouw.

voor meer uitleg over wapenschilden : wikipedia

Het wapenschild van Waltherus Kempeners die stierf op 20 september 1662. Hij ligt begraven met zijn huisvrouw Elisabeth Loickx. De grafsteen met wapenschild was ooit te zien zijn in de Sint-Jan de Doper kerk te Tongeren. Midden 19e eeuw werden heel wat grafstenen verkocht en eindigden als deurstijl, dorpel of versteviging voor oprit of stal op een boerderij.

Het zegel van Mewis Kempeneers, meier van het cijnshof van Saint Séverin, zetelend in Corthys (Kortijs nabij Gingelom) op 29-11-1530.
Het zegel - in groene was - had een diameter van 24 mm en bevatte "ecu à une charrue" of schild met een ploeg
.
terug naar boven

~

Het wapenschild op de beginpagina werd ontworpen door mijn oudste zus naar aanleiding van een familiebijeenkomst. Heraldisch is het wapenschild natuurlijk niet correct, maar voor de familie zijn de verwijzingen wel relevant:

De duif: de Kempeneersen hebben altijd al met de duiven gespeeld, zij het dat de huidige generaties dit echter niet hebben doorgezet.

De fruitbomen met bloesem: sinds jaar en dag hebben de Kempeneersen fruit geteeld om te verkopen in de veiling in Sint-Truiden en verwerkt in appelmoes, vlaaien (fruittaarten), ...

1729 : het vermoedelijke geboortejaar van Godefridus Kempeneers (in 1809 gestorven op 80-jarige leeftijd)

De zwarte leeuw op een geel veld naar links klauwend en met vurige rode tong verwijst naar het Vlaamse karakter.

De sierlijke K staat voor Kelsbeek, geboorteplaats van Pa van Kelsbeek (Isidoor Kempeneers) en zijn kinderen.

De M, iets moeilijker te ontdekken, staat voor Melveren en Metsteren, twee plaatsen waar zich veel van de geschiedenis van Mam (Guillauminne Baldewijns) en Pa, zijn ouders, hun kinderen, broers en zussen heeft afgespeeld.

De kleuren rood en geel (keel en goud) zijn de kleuren van (Belgisch) Limburg die teruggaan op het oude hertogdom Limburg
terug naar boven

~

Tot de adel verheven?

De enige referentie die ik heb kunnen vinden is ene Charles de Kempener die tot de adel werd verheven "anobli" in 1679

Charles de Kempeneer was Commissaire extraordinaire des Montres des gens de Guerre, gehuwd met A.C. Reymen (een belangrijke Brusselse familie). Ze hadden één zoon Philippe, Capitaine de Cavalerie en één dochter, Catherine gehuwd met François van Heymbeke, gestorven zonder nakomelingen (zie ook Oude Brabantse Geslachten)
terug naar boven

~

genealogie