Akten van de familie
Reynaerts-Janssens
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1751 tot 31/12/1800

Records from the familyhistory from 01/01/1751 till 31/12/1800

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1751 à 31/12/1800

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1751 bis 31/12/1800

01-02-1751 doopvermelding Joanna Janssens dochter van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

1 feb baptizata e Joanna filia
Joannis Janssens et anna maria
van hamme
conj ss anthonis
Janssens et Joanna peeters

(op) 1 februari is gedoopt Joanna dochter van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme gehuwden getuigen zijn Anthonis Janssens en Joanna Peeters

04-07-1751 Overlijdensvermelding Gabriel Reijnaert zoon van Sebastianus en Anna Christina Coeckelbergs te Tienen (death - décès - Sterbe)

4 parv Obijt Gabriel Reijnaerts filius Sebastianus et
Annae Christinae Coeckelberghs
aeta
8 1/2 ann sep in coemet.

op de 4e (kind) is overleden Gabriel Reijnaerts zoon van Sebastiaan en Anna Christina Coeckelbergs die 8,5 jaar oud is geworden, begraven op het kerkhof

18-07-1753 doopvermelding Petrus Reijnaerts zoon van Guilielmus Reijnaerts en Andilia Van Mechter te Tienen (baptism - baptême - Taufe)

18 julij

Baptizatus est petrus filius guilielmi rijnaerts
et andiliae van mechter conjug quem suscep petrus
rijnaerts et maria margaretha cotten

op 18 juli is gedoopt Peter zoon van Willem Reijnaerts en Andilia Van Mechter gehuwden, met als doopgetuigen Peter Reijnaerts en Maria Margaretha Cotten

03-08-1753 doopvermelding Elisabeth Catharina Janssens dochter van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

3 aug baptizata est Elisabeth catha
rina
filia Joes Janssens et anna
maria van hamme
conj ss andreas
Janssens et Elisabetha vandeput

(op) 3 augustus is gedoopt Elisabeth Catharina dochter van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme gehuwden getuigen zijn Andreas Janssens en Elisabetha Vandeput

30-11-1753 Overlijdensvermelding van Franciscus Reynaerts zoon van Sebastianus en Anna Christina Koeckelbergh te Tienen (death - décès - Sterbe)

30 parv obijt Franciscus Reijnaerts filius Sebastiani
et Annae Christinae Coeckelberghs aeta
8 ann sep in caemet

de 30e (kind) is overleden Franciscus Reijnaerts zoon van Sebastiaan en Anna Christina Coeckelberghs (hij was) 8 jaar oud begraven op het kerkhof

08-03-1756 doopvermelding Anna Catharina Janssens dochter van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

3 martii baptizata est anna catharina
filia legitima joannes janssens et anna
maria van hamme

Susceptores
petrus schoovaerts et catharina wouters

(op) 3 maart is gedoopt Anna Catharina wettige dochter van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme getuigen Petrus Schoovaerts en Catharina Wouters

04-06-1758 doopvermelding Johannes Baptist Janssens zoon van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

4 junii baptizatus est sub conditione quia domi
erat baptizatus joannes baptista filius
legitimus joannes janssens et anna maria
van hamme
Susceptores
joannes peeters et anna houssels nomine
joanna maria van lint

(op) 4 juni omdat hij thuis onder voorwaarden gedoopt is, (her) gedoopt Johannes Baptist wettige zoon van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme getuigen
Johannes Peeters en Anna Houssels in naam van Johanna Maria Van Lint

29-08-1759 doopvermelding Pierre Janssens zoon van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

29 augusti baptizatus est petrus filius legiti
mus joannes janssens et anna maria van
hamme
Susceptores
petrus boschmans et maria Carolina
scharlier

(op) 29 augustus is gedoopt Petrus wettige zoon van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme, getuigen Petrus Boschmans en Maria Carolina Scharlier

27-05-1761 Overlijdensvermelding van Petrus Reynaerts zoon van Guilielmus en Andilia Van Mecher te Tienen parochie Sint Germanus (death - décès - Sterbe)

27 parv obijt petrus Rijnaerts filus guilielmi
et andiliae van mechter aeta 8 circ
ann sep in caemet

de 27e (kind) is overleden Peter Rijnaerts zoon van Willem en Andilia Van Mechter, hij is ongeveer 8 jaar oud geworden, begraven op het kerkhof

01-12-1762 Overlijdensvermelding van Anna Christina Reijnaerts dochter van Sebastianus en Anna Christina Koeckelbergh te Tienen (death - décès - Sterbe)

December

obijt Anna Christina Rijnaerts filia
Sebastiani et Christinae Coeckelbergs
ata ann: sep in caemet

op de 1e is overleden Anna Christina Reijnaerts dochter van Sebastiaan en Christina Coeckelberghs ze is 23 jaar geworden, begraven op het kerkhof

19-03-1763 Huwelijksvermelding van Petrus Reynaerts en Maria De Hert te Tienen parochie Sint Germanus (marriage - mariage - Trauung)

19 martij
Contraxerunt matrimonium praevia dispensatione
in tribus proclamationibus et tempore clauso petrus
Reijnaerts
et maria de hert coram me J:P:Suetens
plebano loci et testibus Christiano Reijnaerts et
laurentio taverniers

19 maart
Hebben een huwelijk gesloten met voorafgaande vrijstelling van de drie huwelijksafkondigingen in de gesloten tijd (*) Petrus Reijnaerts en Maria De Hert, in mijn aanwezigheid en
die van de getuigen Christianus Reijnaerts en Laurentius Taverniers
* de gesloten tijd : de advent of de vasten (in dit geval de vasten)

05-05-1764 Doopvermelding van Anna Christina Reijnaerts dochter van Petrus en Marie Dehert te Tienen (baptism - baptême - Taufe)

5 maij
Baptisatus est sub conditione Anna Christina
filia petri reijnaerts et anna maria de hert
conjugum quem Suscep: Dionysius godefridus
de hert et Anna Christina koeckelberghs

5 mei is gedoopt onder voorwaarden Anna Christina, dochter van Petrus Reijnaerts en Anna Maria De Hert gehuwden,
met als doopgetuigen Dionysius Godefridus De Hert en Anna Christina Koeckelberghs

24-05-1764 Overlijdensvermelding van Sebastianus Reijnaerts echtgenoot van Christina Coeckelbergs te Tienen (death - décès - Sterbe)

24 Obijt Sebastianus Rijnaerts maritus
Christina Coeckelberghs, aeta 63 circ anni sep in caemet

24 is overleden Sebastianus Reijnaerts echtgenoot van Christina Coeckelberghs, ongeveer 63 jaar, begraven op het kerkhof

07-10-1765 Doopvermelding van Christianus Franciscus Reijnaerts zoon van Petrus en Marie Dehert te Tienen (baptism - baptême - Taufe)

7 8bris
Baptisatus est Christianus Franciscus filius
petri reijnaerts
et anna maria dehert conjugum
quem Suscep: Christianus Reijnaerts et anna
Catharina Boesmans

7 oktober is gedoopt Christianus Franciscus, zoon van Petrus Reijnaerts en Anna Maria De Hert gehuwden, met als doopgetuigen Christianus Reijnaerts en Anna Catharina Boesmans

23-10-1765 Doopvermelding van Joannes Henricus Reijnaerts zoon van Guillielmus en Andilia Van Mechter te Tienen (baptism - baptême - Taufe)

23 8bris

Baptisatus est joannes henricus filius guillielmi
Reijnaerts
et Andiliae van mechter conjugum
quem suscep henricus jamodt et anna maria
van goitsenhoven

op 23 oktober is gedoopt Johannes Henricus wettig zoon van Willem Reijnaerts en Adèle Van Mechter gehuwden, met als doopgetuigen Hendrik Jamodt en Anna Maria
Van Goitsenhoven

19-05-1770 Doopvermelding van Servaes Reijnaerts, zoon van Petrus en Maria De Hert te Tienen parochie Sint Germanus (baptism - baptême - Taufe)

19 maij Baptizatus est Servatius filius petri
Reijnaerts
et maria de hert conjugum
suscep: Servatius ambroos et maria anna
de mesmacre

op 19 mei is gedoopt Servaes zoon van Peter Reijnaerts en Maria De Hert gehuwden, doopgetuigen Servaes Ambroos en Maria Anna De Mesmacre

20-11-1770 Huwelijksvermelding van Guilielmus Reijnaerts en Maria Anna Demesmaeker te Tienen (mariage - marriage - Trauung)

20 novembris

Contraxerunt matrimonium praevijs tribus proclamatio-
nibus guilielmus Reijnaerts viduus n:n: et maria anna
de mesmaeker
vidua joannis Rummens coram me
J P Suetens plebano et testibus martino Reijnaerts
et petro francisco de wijnantz

op 20 november zijn in het huwelijk getreden na voorafgaande afkondigingen Willem Reijnaerts weduwnaar van nomen nescio* en
Maria Anna Demesmaeker, weduwe van Joannes Rummens voor mij J P Suetens pastoor en me als getuigen Martin Reijnaerts en Peter Francisco Dewijnantz

de naam van de eerste vrouw van Willem was blijkbaar niet gekend door de pastoor

22-05-1773 Doopvermelding van Joannes Franciscus Reijnaerts zoon van Petrus en Marie De Hert te Tienen (baptism - baptême - Taufe )

22 maij joannes franciscus baptizatus est
filius leg petri reijnaerts et annae mariae
de hert
conjug suscept joannes draelens
et maria Lindekens

op 22 mei is Joannes Franciscus gedoopt wettige zoon van Peter Reijnaerts en Anna Maria De Hert, gehuwden, met als doopgetuigen Joannes Draelens
en Maria Lindekens

28-11-1773 Overlijdensvermelding van Guillielmus Reijnaerts echtgenoot van Maria Anna Demesmaeker te Tienen (death - décès - Sterbe)

Reynaerts 28 obijt guillielmus reijnaerts maritus mariae
annae mesmaecker
atat 65 ann

op de 28e is overleden Willem Reijnaerts echtgenoot van Maria Anna Mesmaeckers, Hij is 65 jaar oud geworden

25-01-1775 Overlijdensvermelding van Hermannus Reijnaerts echtgenoot van Elisabeth Van Den Roeckhout te Tienen (death - décès - Sterbe)

 

22-02-1775 doopvermelding Petronella Servranckx dochter van Joannes Baptista en Petronella Winnepeninx te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

22 feb baptizata est petronella sub conditione quia domi erat batizata
filia legitima joannes baptista servranckx ex Nederokkerzeel
et petronella winnepeninx ex bergh
Susceptores
gerardus quisthaut et petronella janssens

(op) 22 februari is thuis gedoopt Petronella wettige dochter van Johannes Baptist Servranckx uit Nederokkerzeel en Petronella Winnepeninx uit Bergh.
Getuigen Gerardus Quisthaut en Petronella Janssens

02-09-1781 Overlijdensvermelding van Margarita Reijnaerts dochter van van Sebastianus en Anna Christina Koeckelbergh te Tienen (death - décès - Sterbe)

Anno 1781 die secunda septembris hora
duodecima meridiana obiit margarita
Reijnaerts
filia Sebastiani et Annae Christinae
Koeckelberghs
et sequenti die sepulta est

In het jaar 1781 op de tweede dag van september rond 12 uur 's middags is overleden Margarita Reijnaerts dochter van Sebastiaan en Anna Christina
Koeckelberghs en de volgende dag begraven

12-09-1781 Overlijdensvermelding van Anna Christina Koeckelbergh echtgenote Sebastianus Reijnaerts te Tienen (death - décès - Sterbe)

Anno 1781 die undecima septembris hora
prima pomeridiana obiit anna christina
Coeckelbergh
vidua Sebastiani Reijnaerts
et sequenti die sepulta est signaturum
petrus van caster pleb thenis

In het jaar 1781 op de elfde dag van september rond 1 uur 'snamiddags is overleden Anna Christina Koeckelberghs weduwe van Sebastiaan Reijnaerts
en de volgende dag begraven getekend Petrus Van Caster pastoor in Tienen

16-01-1792 Huwelijksvermelding van Servaes Reynaerts en Anna Catharina Goossens te Tienen (mariage - marriage - Trauung)

Anno 1792 die 16a janrii praeviis tribus bannis contrax
erunt matrimonium servatius rijnaerts filius
petri et anna catharina goossens filia joannis
coram me petro van caster parocho et plebano
loci et testibus francisco rijnaerts et dominico
de wijnants nostris parochianis

In het jaar 1792 op de 16e dag van januari na driemaal afgekondigd te zijn, zijn in het huwelijk getreden Servaes Rijnaerts zoon van Peter en Anna Catharina Goossens dochter van Joannis, door mij Peter van Caster (dienstdoende) priester en als getuigen Franciscus Rijnaerts en Dominico de Wijnants onze parochianen.

28-04-1792 Doopvermelding van Maria Anna Catharina Reijnaerts dochter van Servaes en Anna Catharina Goossens te Tienen (baptism - baptême - Taufe)

Anno 1792 die 28 aprilis maria anna catharina
Baptisata est pridie hora ciriter 12 00 noctis
Themis nata filia servatii reijnaerts et
anna catharina goossens
conjugum quium
susceperunt petris reijnaerts et maria
anna catharina minnen vidua engelberti
goossens

In het jaar 1792 op de dag van 28 april Maria Anna Catharina is gedoopt en gisteren omtrent 12 uur ' s nachts geboren dochter van Servaes Reijnaerts en Anna Catharina Goossens echtgenoten die met mij ten doop hielden Petrus Reijnaerts en Maria Anna Catharina Minnen weduwe van Engelbert Goossens

15-08-1797 huwelijksakte Pierre Janssens en Petronilla Servranckx te Nederokkerzeel (mariage certificate - acte de mariaga - Heiratsurkunde)

Op heden den achtentwintigsten dag der maand Thermidor vijfde jaar der fransche
republiek oft 15 augustus 1797 omtrent 8 uren smorgens, de houwelijksche
afkondinge gedaen zijnde volgens de weth heeft petrus janssens oud dertig jaeren
gebortig van Nederockerzeel en inwoonder aldaer omtrent het dorp, pagter van stiel
ende Petronilla Servranckx inwoonster van nederockerzeel in de peperstraete
aldaer, den houwelijkschen staed aengenoemen op de gewoonelijke plaetse, en dezen
acte van houwelijk met hun eijgen hanteeken bekrachtigd ter prezentie van
Joannes Baptist Servranckx, oud zestig jaeren zijnde smit van stiel ende
Egiidus van gorp oud dertig jaeren zijnde pagter van stiel dewelk als
getuijgen benevens mij agent van Nederockerzeel dezen akte van houwelijk
hebben onderteekent dato als voren

Joannes Baptista gouide enn h X dit X is het handteeken van
Egidius van gorp Dit X is handteeken van petrus janssens ver-
claerende niet te konnen schrijven petronella servranckx
G Verheyden agent

Deze gezien ende gesloten door den ondergeteekende
Op 20 Nivose 6 Jaers der Rep
Van Hamme Pret

15-08-1797 huwelijksvermelding Pierre Janssens en Petronilla Servranckx te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (mariage - marriage - Trauung)

Die decimo quinto mensis augusti factis tribus proclamationibus
eram consensu quorum interest contraxerunt matrimonium in ecclesia
petrus janssens et petronilla servranckx ambo ex Nederockerzeel
Testes
Joannes Baptista Servranckx et Egidius van Gorp


Op de vijftiende dag van de maand augustus na driemaal te zijn afgekondigd en met toestemming van alle belanghebbenden
zijn in de kerk in het huwelijk getreden Petrus Janssens en Petronilla Servranckx beide uit Nederokkerzeel
Getuigen Johannes Baptist Servranckx en Egidius van Gorp

06-09-1797 Geboorteakte van Elizabeth Janssens dochter van Pierre en Petronilla Servranckx te Nederokkerzeel (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Op heden den twintigsten dag der maand Fructidor vijfde jaar der
fransche republiek oft den zesden september 1797 ontrent twee
uren naer de middag is geboren het wettig dogterken van peeter
janssens
en petronilla servranckx beyde gebortig van Nederockerzeel
zijnde pagter van stiel, woonende tegen het veld genaemd den kop en is de
naem aen het kint gegeven Elizabetha ter presentie van de onder-
geteekende getuijgen dato als voren
vader van het kint dit X is het handteeken van peeter janssens
verclaerende niet te konnen schrijven
getuijgen Joannes Baptista servranckx dit X is het handteeken van
Elizabetha Janssens verclaerende niet te konnen schrijven
G Verheyden agent

Deze gezien ende gesloten door den ondergeteekende
Op 20 Nivose 6 Jaers der Rep
Van Hamme Pret

06-09-1797 Doopvermelding van Elizabeth Janssens dochter van Pierre en Petronilla Servranckx te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

Die sexta mensis septembris circa secundam pomeridianam nata
est in Nederockerzeel et eadem die in ecclesia sub conditione baptizata
quia domi erat baptizata Elizabetha filia legitima petri janssens
et petronilla Servranckx conjugum ambo sunt ex Nederockerzeel
susceperunt
Joannes Baptista Servranckx et Elizabetha janssens

Op de 6 de dag van de maand september rond het tweede uur van de namiddag is geboren in Nederokkerzeel en dezelfde dag in de kerk gedoopt onder voorwaarde
die ook thuis gedoopt werd Elizabeth wettige dochter van Peter Janssens en Petronilla Servranckx, gehuwden, beide uit Nederokkerzeel
doopgetuigen
Joannes Baptist Servranckx en Elizabeth Janssens

28-07-1798 geboorteakte van Hendrik Janssens zoon van Pierre en Petronilla Servranckx te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Op heden den thienden dag der maend thermidor zesde jaer der fransche
republiek ten vier ueren naer den middag voor mij ondergeteekenden agent
der gemeijnte van Nederockerzeel canton van campenhout gekozen
om op te stellen de actens bestemd om te bewijzen de gebortens, houwelijken
ende aflijvigheden der borgers is gecompareert Peter janssens, pagter
woonende in het dorp van Nederockerzeel den welken heeft gedeclareert
dat Petronilla gebortig van Nederockerzeel zijne wettige huijsvrouwe
ten zijnen huijse ontrent halfver vier dezen morgent gebaert heeft een
zoontien, het welk hij mij heeft getoond en aen wie de naem is gegeven
henericus, ingevolge van deze verclaeringe, dewelke de ondergeteekende
borgers hebben bevestigt gelijkvormig te wezen aen de waerheijd ende
vertooninge van het kint, die mij is gedaen en dus uijt kragt van de magt
die mij is gegeven, hebbe ik opgesteld den tegenwoordigen acte de welken
benevens mij agent van Nederockerzeel, als getuijgen hebben ondertee-
kent dato als boven.

margeretha van lois

Petronella Winnepenninckx Jean Bap Servranckx agent

28-07-1798 doopvermelding van Hendrik Janssens zoon van Pierre en Petronilla Servranckx te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Die vigesima octava mensis julii circa medium quarta matu
tina natus est in Nederockerzeel et eodem die baptizatus
henericus filius legitimus Petri janssens et Petronilla
Servranckx
conjugum ambo sunt ex Nederockerzeel
susceperunt
henericus janssens et petronilla winnepenninx

op de 28e dag van de maand juli rond half vier 's morgens is geboren in Nederokkerzeel en dezelfde dag nog gedoopt Hendrik wettige zoon van Peter Janssens en Petronilla
Servranckx, gehuwden, beide uit Nederokkerzeel
doopgetuigen
Hendrik Janssens en Petronilla Winnepenninx

12-10-1800 geboorteakte van Anne Marie Therese Janssens dochter van Pierre en Petronilla Servranckx te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

 

 

Il faut énoncer les noms du père et de la mère, la profession du père et son domicile et s'ils sont ma-
riés. Si l'enfant est naturel on énoncera les noms du père et de la mère, s'ils sont déclarés, en ajoutant non mariés , et indiquant par qui est faite la décla-ration. Si l'enfant a été ex-posé, on relatera le procès-verbal de l'officier de po-lice, suivant l'article X
du titre III de la loi du 20 Septembre 1792.

Il faut énoncer les noms, prénoms, àge et domicile des temoins qui doivent être majeurs.

 

La réquisition doit être faite par le père, ou à son défaut, par le chirurgien
ou la sage-femme, suivant l'article III du titre III
de la même loi.

Si aucun des témoins ou déclarans ne sait signer, il en sera fait mention

ACTE DE NAISSANCE

Mairie de Nederockkerzeel
Arrondissement communal de Bruxelles
Du vingt-un jour du mois de Vendemiaire l'an neuf
de la Republique française

Acte de naissanece de Anne Marie therese Janssens
née le vingtième jour du mois de vendemiaire, an neuf (à)
4 heures du soir , fille de Pierre Janssens
domicilié à Nederockkerzeel et de petronille Servranckx
domiciliée à Nederockkerzeel, profession de cultivateur.
Le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin,

Premier témoin Pierre Vanhamme , âgé
de cinquante cinq ans, et domicilié à Nederockkerzeel, section
d premiere, rue du poivre profession
de Brasseur


Second témoin françois Van Doren, âgé
de quarante trois ans, et domicilié à Nederockkerzeel, section
d premiere rue de la place profession
de journalier
Sur la réquisition à nous faite par Pierre Janssens
pere de l'enfant


Et ont signé marque de X Pierre Janssens qui a
déclaré ne savoir signer
P Vanhamme f Van Dooren
Constaté suivant la loi par moi, J.B. Servranckx
Maire de Nederockkerzeel faisant les fonctions
d'officier public de l' état civil, soussigné
Jean Bap Servranckx maire

12-10-1800 doopvermelding van Anne Marie Therese Janssens dochter van Pierre en Petronilla Servranckx te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

Kerkelijke vermelding in Kampenhout:

A.M. Ther Janssens die 12 octobris 1800 Baptizatus est Anna Maria Theresia filia
legitima Petri Janssens ex Nederockerzeel et Petronilla Servranckx
ex Nederockerzeel ibidem conjugatorum et habitantium nata eodem die
circa medium quarta matutina. susceperunt aegidius Van Gorp ex
tildonck habitans in Velthem et anna Maria Theresia Servranckx ex
Nederockerzeel matertera prolis
J. f. Van Hillegem Pastor in Campenhout

op de 12e oktober 1800 is gedoopt Anna Maria Theresia wettige dochter van Peter Janssens uit Nederokkerzeel en Petronilla Servranckx
uit Nederockerzeel beiden daar gehuwd en wonende, geboren op dezelfde dag rond half vier 's morgens. doopgetuigen Egidius Van Gorp uit Tildonk
en wonend in Veltem en Anna Maria Theresia Servranckx uit Nederokkerzeel tante van het kind   J. f. Van Hillegem Pastor in Campenhout

kerkelijke vermelding in Nederokkerzeel:

1800 die 12 octobris Baptizatus est Anna Maria Theresia filia legitima
Petri Janssens et Petronilla Servranckx amborum ex Nederockerzeel
ibidem habiantium nata eodem die circa medium quarta matutina
susceperunt aegidius Van Gorp ex Thieldonck et Anna Ma Theresia
Servranckx J. f. Van Hillegem Pastor in Campenhout

1800 op de 12e oktober is gedoopt Anna Maria Theresia wettige dochter van Peter Janssens en Petronilla Servranckx beiden uit Nederockerzeel
en daar ook wonenden geboren op dezelfde dag rond half vier 's morgens doopgetuigen Egidius Van Gorp uit Tildonk en Anna Maria Theresia
Servranckx J. f. Van Hillegem Pastor in Campenhout