Akten van de familie
Reynaerts-Janssens
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1701 tot 31/12/1750

Records from the familyhistory from 01/01/1701 till 31/12/1750

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1701 à 31/12/1750

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1701 bis 31/12/1750

21-09-1702 Doopvermelding van Sebastianus Reijnaerts, zoon van Sulpitius en Elizabetha Davidts parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

21 Baptisatus est Sebastianus filius Sulpitij
Reijnaerts
et Elizabetha Davidts conjugum
Suscep: Christianus follaerts et gertrudis
Donni

(op) 21 (september) is gedoopt Sebastianus zoon van Sulpitius Reijnaerts en Elizabetha Davidts gehuwden. Doopgetuigen Christianus Follaerts en Gertrudis Donni

21-09-1702 Doopvermelding van Anna Christina Coeckelbergs , dochter van Otto en Aleydis Balles te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

21 Baptisata est Anna Christina filia otthonis
Cockelberchs
et Aleydis Balles conjugum suscept
Henricus Balles et Anna leemans

de 21e is gedoopt Anna Christina dochter van Otto Cockelberghs en Aleijdis Balles gehuwden, doopgetuigen Hendrik Balles en Anna Leemans

10-02-1705 Doopvermelding van Hermannus Reijnaerts zoon van Sulpitius en Elizabeth Davids te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

10 Baptisatus est hermannus filius legitimus
Sulpitij Reijnaers et Elisabetha Davidts
Susceperunt: hermannus geermans et
maria Bauwens

(op) 10 (februari) is gedoopt Hermannus zoon van Sulpitius Reijnaerts en Elizabetha Davidts. Doopgetuigen Hermannus Geermans en Maria Bauwens

31-05-1706 Doopvermelding van Franciscus Reijnaerts zoon van Sulpitius en Elizabeth Davids te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

31 Baptisatus est Franciscus filius legitimus
Sulpitij Rijnaerts et Elisabetha David
quem Susceperunt francicus van den cruijce et
aleydis van nivel

(op) 31 (mei) is gedoopt Franciscus zoon van Sulpitius Reijnaerts en Elizabetha David met als doopgetuigen Franciscus Van Den Cryijce en Aleydis Van Nivel.

03-10-1709 Doopvermelding van Marie Elisabeth Reijnaerts dochter van Sulpitius en Elizabeth Davids te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

3 Baptisatus est maria elisabetha filia
legitima Sulpitij Rijnaerts et maria elisabetha
…………. Quam susceperunt joannes
Raemaeckers et elisabetha willems

(op) 3 (oktober) is gedoopt maria elisabetha van Sulpitius Reijnaerts en Maria Elizabetha ...... doopgetuigen Johannes Raemaeckers en Elisabetha Willems

01-04-1714 Doopvermelding van Guillielmus Reijnaerts dochter van Sulpitius en Elizabeth Davids te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

aprilis
1

Baptisatus est guilielmus filius legitimus
sulpiti rijnaerts et elisabeth davidts quis
suscept Sebastianus davidts et maria anna,
Stevens

april
1
is gedoopt Wiillem wettige zoon van Sulpice Rijnaerts en Ellisabeth Davidts met als getuigen Sebastianus Davidt en Maria Anna Stevens

04-09-1729 Huwelijksvermelding van Sebastianus Reijnaerts en Christine Koeckelbergh te Tienen (marriage - mariage - Trauung)

4 juncti sunt mediante dispensatione
in bannis Sebastianus rijnaerts et chris
tina koeckelbergh
coram Testibus
christiano rijnaerts et petro rijnaerts

op 4 juni zijn (in de echt) verbonden door middel van de vrijstelling van de drie huwelijksafkondigingen Sebastianus Rijnaerts en Christina Koeckelbergh in tegenwoordigheid van de getuigen Christiano Rijnaerts en Petro Rijnaerts.

23-04-1730 Huwelijksvermelding Sulpitius Reynaerts en Elizabeth Roelants te Tienen (marriage - mariage - Trauung)

Aprilis
23 juncti sunt praevijs proclamationibus
Sulpitius reijnaerts et elisabetha
roelants
, coram testibus antonio
Laroe et anna catharina follaerts

April
23 zijn (in het huwelijk) verbonden na vooraf afgekondigd te zijn, Sulpitius Reijnaerts en Elizabetha Roelants in aanwezigheid van de getuigen Anton Laroe en Anna Catharina Follaerts

09-07-1730 Doopvermelding van Christianus Reijnaerts, zoon van Sebastianus en Christina Koeckelbergh te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

9 Baptisatus est Christianus filius legi
timus Sebastiani reijnarts et anna
christina cockelbergh
conjugum Suscep:
Christianus reijnarts et joanna maria
cockelbergh

(op) 9 (juli) is gedoopt Christianus wettige zoon van Sebastianus Reijnarts en Anna Christina Cockelbergh gehuwden. Doopgetuigen Christianus Reijnarts en Joanna Maria Cockelbergh

08-04-1732 Doopvermelding van Anna Catharina Reijnaerts, dochter van Sebastianus en Christina Koeckelbergh te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

1732
8 Baptisata est anna Catharina filia legiti
ma Sebastiani reijnaerts et christina
cockelbergh
Suscep: Christianus corbosier
et anna Catharina poffé

(op) 8 (april) is gedoopt Anna Catharina wettige dochter van Sebastianus Reijnaerts en Anna Christina Cockelbergh. Doopgetuigen Christianus Corbosier en Anna Catharina Poffé

22-09-1733 Huwelijksvermelding van Hermannus Reijnaerts en Elisabeth Van Den Roeckhout te Tienen parochie Sint-Germanus (mariage - marriage - Trauung)

22 7bris

Contraxerunt matrimonium prochia
dispensatione in Bannis
Hermanus Reijnarts et Elysabetha
van den Roeckhoudt
coram me
plebano loci et testibus Petro
Francisco De weijnantz et Christi
ans Reynarts

op 22 september zijn in het huwelijk getreden in onze parochie met dispensatie voor de afkondigingen Herman Reijnarts en Elisabetha van den Roeckhout voor mij
de lokale pastoor en met als getuigen Peter Franciscus De Weijnants en Christian Reijnarts

16-05-1734 Doopvermelding van Petrus Reijnaerts, zoon van Sebastianus en Christina Koeckelbergh te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

eodem die Baptisatus est petrus filius
legitimus Sebastiani reijnaers et chris
tina cockelbergh
Suscep: petrus reijnaerts
et elisabetha poffé

(op) 8 (april) is gedoopt Anna Catharina wettige dochter van Sebastianus Reijnaerts en Anna Christina Cockelbergh. Doopgetuigen Christianus Corbosier en Anna Catharina Poffé

06-02-1735 Huwelijksvermelding van Joannes Franciscus Reijnaerts en Anna Eijletten te Tienen parochie Sint-Germanus (mariage - marriage - Trauung)

Rijnaerts _______6 february contraxerunt matrimonium praevijs
et_____________proclamationibus joannes Reynaerts et anna
Eijletten________Eyletten, coram me plebano loci, et testibus nicolao
______________ wielens et petro Eyletten

op 6 februari zijn in het huwelijk getreden na voorafgaandelijke aankondigingen, Joannes Reijnaerts en Anna Eyletten,
voor mij de lokale pastoor en met als getuigen Nicolaas Wielens en Petro Eyletten

01-02-1736 Doopvermelding van Maria Barbara Reijnaerts, dochter van Joannes Franciscus en Anna Eijletten te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

eodem die Baptisata est maria barbara filia
legitima joannis reynaerts et annae eijlet-
ten
suscep christianus reijnaerts et barbara
ceuleers

op dezelfde dag is gedoopt Maria Barbara wettige dochter van Joannes Reynaerts en Anna Eijletten
met als doopgetuigen Christiaan Reynaerts en Barbara Ceuleers

24-03-1736 Huwelijksvermelding van Christianus Reijnaerts en Anne Margriet Vandaelem te Tienen parochie Sint-Germanus (mariage - marriage - Trauung)

24 marty contraxerunt matrimonium praevia
dispentatione in Bannis et hoc tempore clauso
christianus Reynaerts et Anna margarta van Da
lem
coram me plebano loci, et testibus petre
francisco Dewijnants (?) et Henrico Santels

op 24 maart zijn in het huwelijk getreden na vooraf dispensatie gekregen te hebben voor het afkondigen in de gesloten tijd (*)
Christiaan Reynaerts en Anna Margareta Van Dalem voor mij de locale pastoor en met getuigen Peter Frans Dewijnants en Hendrik Santels

de gesloten tijd: Advent of vasten, in dit geval de vastentijd

06-05-1736 Doopvermelding van Margarita Reijnaerts, dochter van Sebastianus en Christina Koeckelbergh te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

6 Baptisata est margarita filia ligitima
Sebastiani reijnaerts et christina cockel
bergh
Suscep: hermanus reijnaerts et
margareta van de veijver

(op) 6 (mei) is gedoopt Margarita wettige dochter van Sebastianus Reijnaerts en Christina Cockelbergh. Doopgetuigen Hermanus Reijnaerts en Margareta van de veijver

26-12-1736 Doopvermelding van Hendrik Reijnaerts, zoon van Christianus en Anne Margriet Vandaelem te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

26 Baptisatus est henricus filius ligitimus
christiani reijnaerts et anna margarita
van daelem
Suscep: henricus van
daelem et martia catharina mischail

(op) 26 (december) is gedoopt Henricus wettige zoon van Christianus Reijnaerts en Anna Margarita Van Daelem. Doopgetuigen Henricus Van Daelem en Maria Catharina Mischail

18-02-1738 Doopvermelding van Anna Christina Reijnaerts, dochter van Sebastianus en Christina Koeckelbergh te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

18 Baptisata est anna christina filia
Sebastiani reijnaerts et anna christina
coeckelbergh
conjug. qm Suscep: jacobus
robeets et maria catharina van hoebroeck

(op) 18 (februari) is gedoopt Anna Christina wettige dochter van Sebastianus Reijnaerts en Anna Christina Cockelbergh gehuwden. Doopgetuigen Jacobus Robeets en Maria Catharina van Hoebroeck

23-06-1738 Doopvermelding van Joannes Baptist Reijnaerts, zoon van Joannes Franciscus en Anna Eijletten te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

23 Baptisatus est Joannes baptista filius
joannis reynaerts et annae ijletten conjug
qm suscep lambertus ijletten et anna
christina coeckelbergh

de 23e is gedoopt Joannes Baptist zoon van Joannes Reynaerts en Anna IJletten gehuwden
met als doopgetuigen Lambert IJletten en Anna Christina Coeckelbergh

22-10-1738 Overlijdensvermelding van Joannes Franciscus Reijnaerts, echtgenoot van Anna Eijletten te Tienen parochie Sint-Germanus (death - décès - Sterbe)

22 obijt joannes Reynaerts maritus Annae
Eyletten
aeta 50 ann sep in coemet

op de 22e is overleden Joannes Reynaerts, echtgenoot van Anna Eyletten, die 50 jaar oud is geworden, begraven op het kerkhof

13-01-1739 Doopvermelding van Sebastianus Reijnaerts, zoon van Christianus en Anne Margriet Vandaelem te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

13 january
Baptisatus est sub conditione Sebastianus
Filius Christiani Reijnaerts et Anna Van
Daelem
conjug qm suscep: Sebastianus
Reijnaerts et Elisabetha Roeckaers

13 januari
is gedoopt onder voorwaarden Sebastianus zoon van Christianus Reijnaerts en Anna Van Daelem gehuwden. Met als doopgetuigen Sebastianus
Reijnaerts en Elisabetha Roeckaers

09-04-1739 Overlijdensvermelding van Joannes Baptist Reijnaerts, zoon van Joannes Franciscus en Anna Eijletten te Tienen parochie Sint-Germanus (death - décès - Sterbe)

9 parv obijt joes Bapt Reijnaerts filius jois et Annae
Eijletten
aeta 1 anni sep in coemet

op de 9e is overleden Joannes Baptist Reijnaerts zoon van Joannes en Anna Eyletten die 1 jaar oud is geworden, begraven op het kerkhof
parv = parvus, parvulus = kind

05-06-1740 Doopvermelding van Anna Elisabetha Reijnaerts, dochter van Sebastianus en Christina Koeckelbergh te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

5 Junij
Baptisata est Anna Elisabetha filia
Sebastiani Reijnaerts et christina coeckel-
bergh
conjug. qm Suscep: Guilielmus Reynaerts
et Elisabetha van Herberghen

(op) 5 juni is gedoopt Anna Elisabetha wettige dochter van Sebastianus Reijnaerts en Anna Christina Cockelbergh gehuwden. Doopgetuigen Guilielmus Reynaerts en Elisabeth van Herbergen

10-12-1740 Doopvermelding van Petrus Reijnaerts, zoon van Christianus en Anne Margriet Vandaelem te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

10 10bris
Baptisatus est Petrus filius legitimus christiani
Reijnaerts
et annae margaritae van daelen
conjugum quem susceperunt petrus maes et
joanna elisabetha vander beken

10 december
is gedoopt Petrus wettige zoon van Christianus Reijnaerts en Anna Margarita Van Daelen gehuwden. Met als doopgetuigen Petrus Maes en
Joanna Elisabetha Vander Beken

02-12-1742 Doopvermelding van Gabriel Joseph Reijnaerts, zoon van Sebastiaan en Anna Christian Coeckelberghs te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

2 decembris

Baptizatus est Gabriel Josephus filius
Sebastiani Reijnaerts
et anne christine
coeckelbergh
conjug, suscept Gabriel
Van der monde et ... Edwigis
Goossens

op 2 december is gedoopt Gabriel Joseph zoon van Sebastiaan Reijnaerts en Anna Christina Coeckelbergh, gehuwden, met als doopgetuigen Gabriel
Van Der Monde en ... Edwige Goossens

21-10-1743 Overlijdensvermelding van Sebastianus Reijnaerts, zoon van Christianus en Anne Margriet Vandaelem te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

21 obijt Sebastianus Reijnaerts filius Christiani et
parv Annae Van dalem aeta 5 ann sep in coemet

de 21e (kind) is overleden Sebastiaan Reijnaerts zoon van Christiaan en Anna Van dalem, hij is 5 jaar oud geworden, begraven op het kerkhof

27-03-1745 Doopvermelding van François Reijnaerts zoon van Sebastianus en Christine Koeckelbergh te Tienen parochie Sint-Germanus (baptism - baptême - Taufe)

Baptisata est sub conditione franciscus filius
legitimus sebastiani rijnaerts et anna
christina cockelbergh
conjugunc quam.
Susceperunt pronobilis Dominus gabriel
michael franciscus de lescaille hujus
civitatis consul et anna henrica
immens

Gedoopt onder voorwaarde franciscus wettige zoon van Sebastiaan Reijnaerts en Anne Christina Koeckelberg gehuwden, met als doopgetuigen de weledele heer Gabriel Michael Franciscus de l Escaille burgemeester van onze stad en Anna Henrica Immeus

28-05-1746 Huwelijksvermelding van Guilielmus Reijnaerts en Andilia Van Mechter te Tienen (death - décès - Sterbe)

28 mey contraxerunt matrim guilielmus
Reynaerts
et andilia van mechtere

de 28e mei zijn gehuwd Willem Reynaerts en Andilia Van Mechtere

11-06-1745 Overlijdensvermelding van Sulpitius Reijnaerts echtgenoot van Elisabetha Davids en van Elisabetha Roelens te Tienen (death - décès - Sterbe)

ii Obijt Sulpitius Reijnaerts maritus Elisabeta
Roelens, aeta 74 ann sep in caemet

11 is overleden Sulpitius Reijnaerts echtgenoot van Elisabetha Roelens, oud 74 jaar, begraven op het kerkhof

21-12-1746 doopvermelding Petrus Janssens zoon van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

21 hujus baptizatus e petrus filius Jois
Janssens
et anna maria van hamme conj
SS petrus t servranckx et anna Rijdoens
loco Catharina bruyninckx

de 21e is hier gedoopt Petrus zoon van Joannes
Janssens en Anna Maria Van Hamme gehuwden *
doopgetuigen Petrus 't Servranckx en Anna Rijdoens
in naam van Catharina Bruyninkx

* hier staat dat de ouders al gehuwd zijn maar volgens het huwelijksregister was dat pas in 1748

03-02-1748 Ondertrouwvermelding van Joannes Janssens en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus
(marriage announcement  - annonce de mariage - Hochzeitsmitteilung)

3 feb contraxurent sponsalia Joes
janssens
et anna maria van hamme
testes carolus bruninckx et Rombaut wauters

(op) 3 februari hebben hun trouwbelofte gegeven Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme getuigen Carolus Bruninckx en Rombaut Wauters

18-02-1748 huwelijksvermelding van Joannes Janssens en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel parochie Sint-Stephanus (marriage - mariage - Trauung)

18 hujus contraxerunt matrimonius Joes
Janssens
et anna maria van hamme
testes anthonis van Lint et Joes verhoeven

(op) 18 (februari) zijn hier gehuwd Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme getuigen Anthonis Van Lint en Johannes Verhoeven

28-04-1748 Huwelijksvermelding van Christianus Reijnaerts en Anne Catharina Vander Beken te Tienen parochie Sint-Germanus (mariage - marriage - Trauung)

28 aprilis contraxerunt matrim christianus
Reijnaerts
et Anna Catharina van der Beecken

op 28 april zijn in het huwelijk getreden Christiaan Reijnaerts en Anna Catharina Vander Beken

17-02-1749 doopvermelding Henricus Janssens zoon van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel parochie Sint Stephanus (baptism - baptême - Taufe)

17 feb baptizatus e henricus filius joes janssens
et anna maria van hamme conj ss henricus
schoovaerts et catharina vander vorst

(op) 17 februari is gedoopt Henricus zoon van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme gehuwden getuigen zijn Henricus Schoovaerts en Catharina Vandervorst