Akten van de familie
Lowel-Vantilt
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1831 tot 31/12/1850

Records from the familyhistory from 01/01/1831 till 31/12/1850

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1831 à 31/12/1850

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1831 bis 31/12/1850

05-12-1831 Geboorteakte van Gilis Vantilt, zoon van Renier en Margarita Senden

geboorte akte van Gilis van tilt
In het jaar achtien honderd een en dertig den vijfden der Maand
december ten negen uuren voor middag voor ons burgemeester amtenaar
van den burgerlijken stand der gemeente weyer distrikt hasselt
provincie Limburg is verschenen Renier van tilt oud dertig
jaren, landbouwer, woonende in deze gemeente, den welken ons
heeft vertoont een kind van het mannelijk geslacht geboren
in deze gemeente op den derden deezer loopende maend ten
vijf uuren voor middag van hem deklarant en van Margarita
Senden
zijne huisvrouw, en aan het welk hij verklaert te
willen geven de voornaem van Gilis, de voornoemde
verklaering en vertooning gedaan in de tegenwoordigheyd
van Nicolaes jamaer, oud twee en twintig jaeren en
van andries engelen oud twee en veertig, alle tweelandbouwers
woonende in deeze gemeente en na voorlezing van deze
akte de vader en eerste getuygen met ons geteekent, den
tweeden getuygen verklaert niet te kunnen schrijven of teekenen
De Burgemeester Ni Jamaer
ni jamaer r vantilt

03-12-1831 Doopvermelding van Gilis Vantilt, zoon van Renier en Margarita Senden

anno 1831 Die 3tia xbris
Bapt est aegidius filius leg. renerius
Vantilt vantilt
et marg. Senden qui mat
Senden cont in wyer et quam susceperunt
Aegidius Bartolomevis et elisabet
wanten

In het jaar 1831 op 3 december is gedoopt Aegidius wettige zoon van Renier Vantilt en Margarita Senden die in Wijer gehuwd zijn en met getuigen Aegidius Bartolomevis en Elisabeth Wanten.

11-04-1833 Doopvermelding van Leonis Vantilt, zoon van Renier en Margarita Senden

Vantilt anno 1833 Die ii aprilis bapt est Leo
filius leg. Renerii vantilt et margarita
Senden
qui mat cont in wyer et quam
suscep petrus Bollen et anna m cath
Bollen

In het jaar 1833 op 11 arpil is gedoopt Leo wettige zoon van Renier Vantilt en Margarita Senden die in Wijer gehuwd zijn en met getuigen Petrus Bollen en Anna M Catharina Bollen.

12-04-1833 Geboorteakte van Leonis Vantilt, zoon van Renier en Margarita Senden

Geboorte akte van Leon van tilt
In het jaar duyzend achthonderd drij en dertig den twelfden
Der maand april ten negen uuren voor middag voor on
Nicolaes Jamaer burgemeester amtenaar van den burger
lijken stand der gemeente Weyer, distrikt hasselt, provincie
Limburg, is verschenen Renier van tilt oud Een en dertig
jaeren landbouwer woonende in deeze gemeente, denwelke
ons heeft vertoont een kind van het mannelijk geslacht,
geboren in deeze gemeente op den elfden deeze loopende
maend ten elf uuren voor middag, van hem deklarant en
van margareta Senden, zijne huysvrouw en aen het
welk hij verklaert te willen geven den voornaem van
Leo de voornoemde verklaering en vertooning gedaen in
tegenwoordigheyd van Nicolaes Jamaer / zood / oud vier
en twintig jaeren en andries Engelen oud dry en veertig
jaeren, beyde landbouwers woonende in deeze gemeente
en na voorlezing van deeze akte heeft den vader en
Eersten getuygen verklaert te kunnen schrijven en
Hebben met ons geteekent; den tweeden getuygen verklaert
niet te kunnen schrijven of teekenen
r van tilt ni jamaer den Burgemeester
Ni Jamaer

30-09-1850 Huwelijksvermelding van Renier Vantilt en Maria Selis te Wijer

1850
Anno millesime octingentesimo quinquagesimo ter
Indecima septembris factus tribus bannis in
in ecclesia de weyer nulloque detecto
impedimento coram pastore matrimonium
contraxerunt Renier Vantilt viduus
Margarita Senden et Maria Selis

ubique baptisatus est parochianus in
Weyer testes erant Josephus Mekers
et Henricus Janssen

In het jaar achttienhonderd vijftig de elfde september na driemaal afgekondigd te zijn in de kerk van Wijer en geen beletsel ontdekt te hebben voor de pastoor zijn in het huwelijk getreden Renier Vantilt weduwnaar van Margarita Senden en Maria Selis ook gedoopt en parochiane in Wijer. De getuigen waren Joseph Mekers en Hendrik Janssen