Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1871 tot 31/12/1880

Records from the familyhistory from 01/01/1871 till 31/12/1880

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1871 à 31/12/1880

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1871 bis 31/12/1880

05-06-1872 Overlijdensakte van Wivina Kempeneers, dochter van Johannes Jacobus en Veronique Vandenhove te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 188 L'an mil huit cent septante-deux, le sixième jour du mois
de juin à neuf heures du matin, par devant
nous Echevin Officier de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, sont comparus François Sacré
âgé de quarante ans, profession de charcutier, domicilié
à Saint Trond ami de la défunte et Edouard
Bamps, âgé de vingt sept ans profession de cabaretier
domicilié àu dit lieu ami de la défunte, lesquels nous
ont déclaré que le cinquième jour du mois de juin
mil huit cent septante-deux, à dix heures du soir est décédé
en sa demeure située en cette commune rue faubourg de namur n° 8
Wivine Kempeneers
âgé de trente huit ans profession de sans profession née et domiciliée
à St Trond fille de Jean Jacques Kempeneers décédé et de
Véronique Vandenhove, sans profession, domicilié au dit lieu
épouse de Jean Dehairs, colporteur, domicilié en cette ville
et ont les déclarants après que lecture leur a été diate, signé avec nous

E Bamps L' Echevin prénommé
F Sacré J.H.P. Ulens


05-01-1873 geboorteakte van Jan Baldewijns, zoon van Hendrik en Maria Strauven te Hendrieken (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Nr 1 Het jaar achttien honderd drie-en-zeventig, den vijfden dag der
maand januari ten elf uren voormiddag, is voor ons Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Hendrieken, provincie Limburg, verschenen Hendrik Baldewijns, daglooner,
oud een en dertig jaren, wonende te Brou
ckom
dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, in deze
gemeente, op heden geboren, te nzes ure ' s morgens, van
hem deklarant en zijne echtgenoote Eli
sabeth Strauven
, huishoudster, ook aldaar
wonende, en waaraan hij verklaart te willen geven
den voornaam van Jan
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Willem Moermans, woonachtig te Hendrieken,
smid van beroep, oud drie en vijftig jaren ;
en van Willem Claes, woonachtig te Hendrieken,
smid van beroep, oud vijf en dertig jaren.
En na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen, hebben deze met
ons geteekend behalve deklarant welke ons
verklaard heeft niet te kunnen schrijven ten oor
zake van ongeleerdheid.
G Claes                                                               De ambtenaar voornoemd
G moermans                                                              J. Timmermans

21-01-1873 geboorteakte van Frans Kempeneers zoon van Peeter Joannes en Theresia Vanolst te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Nr 60

L'an mil huit cent septante-trois, le vingt-unième jour du mois
de février, à trois heures de relevée, par devant nous
Officier de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, est comparu Pierre Jean Kempeneers
journalier, âgé de trente trois ans, domicilié à St Trond
qui nous a présenté un enfant du sexe masculin, né en cette commune
le vingt de ce mois à neuf heures du soir
de lui déclarant et de Thérèse Vanolst,
son épouse, et auquel il a déclaré vouloir
donner le prénom de François

Les dites présentation et déclaration faites en présence de Ghislain
Portmans, âgé de quarant quatre
ans, profession de négociant, domicilié à Saint-Trond et de
Gerard Koninckx
âgé de quarante un ans, profession de boutiquier
domicilié àu dit lieu
et ont le déclarant et les témoins , après qu'il leur a été fait lecture du présent
acte signé avec nous excepté le père qui a déclaré ne
savoir signer

G Koninckx
Gh Portmans                                                         L' Echevin prénommé
                                                                                         J.H.P. Ulens

23-05-1873 geboorteakte van Jan Joseph Alphons Vanstraelen zoon van Willem en Coletat Vandenbosch te Runkelen (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Nr 6

Het jaer achttien honderd drie-en-zeventig, den drij en twintigsten der
maand Mei ten elf uren voor middag is voor ons Burgemeester
Ambtenaaer van den Burgerlijken Stand der gemeente Runckelen, provincie
Limburg, verschenen Wilhelmus Vanstraelen, oud twee en
dertig jaren handwerker, woonachtig in deze gemeente
dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, in deze
gemeente op gisteren geboren, ten twee ure namiddag van
hem deklarant en van Coleta Vandenbosch, zijn
huisvrouw, waaraan hij verklaart te willen geven
de voornamen van Joannes Josephus Alphonsius
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Hubertus
Vrancken, woonachtig te Runckelen
handwerker van beroep, oud drij en dertig jaren,
en van Lambertus Budo, woonachtig te Runckelen,
handwerker van beroep, oud vier en dertig jaren
En na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen hebben zij allen
verklaard niet te kunnen teekenen.

                                                                       De Burgemeester voornoemd
                                                                                     H Moers

 

02-06-1873 Overlijdensakte van Maria Christina Kempeneers, dochter van Andre en Joanna Catharina Hasen te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 126

L'an mil huit cent septante-trois, le deuxième jour du mois
de juin, à trois heures de relevée , par devant
nous Echevin Officier de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, sont comparus Edouard Bamps
âgé de vingt sept ans, profession de cabaretier, domicilié
à Saint Trond ami de la défunte et Guillaume
Preud'homs, âgé de trente ans, profession de menuisier
domicilié àu dit lieu ami de la défunte, lesquels nous
ont déclaré que le deuxième jour du mois de juin
mil huit cent septante-trois, à deux heures du matin, est décédé
en sa demeure, située en cette commune rue de l'enfer n° 15
Marie Christine Kempeneers
âgé de vingt deux ans, profession de sans profession
née et domiciliée à St Trond, fille célibataire
d'andré Kempeneers cabaretier, et de
Jeanne Cathérine Hasen domiciliés au dit lieu
et ont le déclarants, après que lecture leur a été faite, signé avec nous

E Bamps                                                          L' Echevin prénommé
G Preud'homs                                                           J.H.P. Ulens

02-06-1873 Overlijdensakte van Maria Christina Kempeneers, dochter van Andre en Joanna Catharina Hasen te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

Kempeneers

2 junii obiit Celestina Kempeneers aetate 22 annorum Sti exeuntium
munita filia celebs Andreae et Catharinae Haesens

op 2 juni is overleden Celestina Kempeneers, oud 22 jaar, voorzien van de Heilige Sacramenten, ongehuwde dochter van Andre en Catharina Haesen

30-12-1873 Overlijdensakte van Godefridus Kempeneers, zoon van Hendrik en Anna Elisabeth Budo weduwnaar van Barbara Moermans te Nieuwerkerken (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Het jaar achttien honderd drie-en-zeventig, den dertigsten der
maand December, ten dry uren namiddag, zijn voor ons Schepen
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nieuwerkerken
provincie Limburg, verschenen Petrus Josephus Van brabant
woonachtig te Sint-Truyden, Koopman in hout van beroep, oud
twee en veertig jaren, die gezegd heeft de schoonzoon te zyn van den
overledenen en Ludovicus Gielen, woonachtig
te Nieuwerkerken , Landbouwer van beroep, oud twee en twintig jaren
die gezegd heeft gebuur te zyn van den overledenen
dewelke ons verklaard hebben dat op heden ten zeven ure ' s morgens
alhier overleden is in zyne wooning gestaan binnen deze gemeente
Groote Dries no 12, Godefridus Kempeneers, Daglooner,
oud acht en zestig jaren, geboren te Sint-Truyden,
woonachtig in deze gemeente, van het mannelijk geslacht, weduwnaar
van Barbara Moermans, zoon van Henricus Kempeneers
en van Anna Elisabeth Budo, beide overleden
en na gedane voorlezing aan de deklaranten, hebben zy met ons geteekend.

J Vanbrabant                                 De Schepen voornoemd
L Gielen                                              M. Plevoets

28-07-1875 geboorteakte van Hubert Baldewijns, zoon van Hendrik en Maria Strauven te Hendrieken (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Nr 4

Het jaar achttien honderd vijf-en-zeventig, den achtentwintigsten dag der
maand juli ten tien uren voormiddag, is voor ons Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Hendrieken, provincie Limburg, verschenen Hendrik Baldewijns, handwerker,
oud vier en dertig jaren, wonende te Hen-
drieken
dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, in deze gemeente, op heden geboren, ten negen ure ' s morgens, van
hem deklarant en zijne echtgenoote Elisabeth
Strauven
, huishoudster, alhier wonende,
en waaraan hij verklaart te willen geven den
voornaam van Hubert
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Willem Moermans, woonachtig te Hendrieken,
smid van beroep, oud zes en vijftig jaren ;
en van Willem Claes, woonachtig te Hendrieken,
smid van beroep, oud negen en dertig jaren.
En na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen, welke met ons
hebben geteekend  behalve deklarant welke
ons verklaard heeft niet te kunnen schrijven ten
oorzake van ongeleerdheid.
G Claes                                                             de ambtenaar voornoemd
G moermans                                                               J. Timmermans

05-08-1875 geboorteakte van Marie Eveline Kempeneers dochter van Peeter Joannes en Theresia Vanolst te Kelsbeek Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

N° 193

L'an mil huit cent septante-cinq, le sixième jour du mois
d'août, à neuf heures du matin par devant nous
Echevin, Officier de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg est comparu Pierre Jean Kempeneers
journalier, âgé de trente six ans domicilié à St Trond
qui nous a présenté un enfant du sexe féminin, né en cette commune
le cinq de ce mois à onze heures du matin
de lui déclarant et de Thérèse Vanolst
son épouse, et auquel il a déclaré vouloir
donner le prénom de Marie Eveline

Les dites présentation et déclaration faites en présence de alphonse
daenen, âgé de trente six
ans profession de arpenteur domicilié à Saint Trond et de
Henri Kersselaers
âgé de trente trois ans profession de sans profession
domicilié àu dit lieu
et ont le déclarant et les témoins après qu'il leur a été fait lecture du présent
acte signé avec nous, excepté le pere qui a déclaré ne
savoir signer

Alph Daenen                                                                      L'Echevin prénommé
Henri Kerselaers                                                                           J.H.P. Ulens

28-03-1876 overlijdensakte van Maria Catharina Piette echtgenote Joannes Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 97

L'an mil huit cent septante six le vingt huitième jour du mois
de mars à dix heures du matin, par devant
nousl' Echevin Officier de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, sont comparus Chrétien Gosaye
âgé de cinquante neuf ans, profession de domestique, domicilié
à Saint Trond ami de la défunte et Léon Vande
Voorde, âgé de vingt huit ans, profession de domestique
domicilié au dit lieu ami de la défunte lesquels nous
ont déclaré que le vingt huit du mois de mars
mil huit cent septante six à deux heures du matin, esst décédée
en sa demeure, située en cette commune, rue derrière le séminaire n° 4
Marie Cathérine Piette
âgé de soixante dix ans, profession de sans profession, née et
domiciliée à Saint Trond, fille de Marie Cathérine
Piette, décédée, veuve de Corneille Kempeneers
et ons les déclarants, après que lecture leur a été faite signé avec nous

C. Gossay
L Vande Voorde                                               L' Echevin prénommé
                                                                                     J RT m Ach..
.

30-09-1876 Geboorteakte van Jan Alfons Strauven, zoon van Henri en Therese Motmans te Gorsem (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

N° 10

Het jaar achttien honderd zes-en-zeventig, den dertigsten der
maand september, ten drij ure namiddag is voor ons Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gorssum, provincie
Limburg, verschenen Henricus Strauven, oud zeven en dertig
jaren, jachtopziener, woonachtig in deze gemeente
dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, in deze
gemeente op gisteren geboren, ten tien ure 's avonds, van
hem deklarant en van Theresia Motmans, zijne huisvrouw,
oud vijf en dertig jaren, en waaraan hij verklaart te willen
geven de voornamen van Johannes Alphonsus
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Paulus
Strauven, woonachtig te Gorssum
herbergier van beroep, oud twee en veertig jaren,
en van Henricus Schoenmakers, woonachtig te Gorssum
veldwachter van beroep, oud zes en veertig jaren
En na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen, hebben zij met ons
geteekend behalve den eerste getuige welken verklaard heeft
niet te kunnen teekenen

H Schoenmakers                                                         De Burgemeester voornoemd
H Strauven                                                                               J B Plevoets

20-04-1878 overlijdensakte van Joannes Hubertus Kempeneers echtgenoot van Marie Hélène Dethiou te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 121

 

L'an mil huit cent septante-huit, le vingtième jour du mois
d'avril, à deux heures de relevée, par devant
nous Echevin Officier de l'état civil de la commune de Saint-Trond
province de Limbourg, sont comparus Edouard Bamps
âgé de trente-trois ans, profession de cabaretier, domicilié
à Saint-Trond, ami du défunt, et François
Hoebrechts, âgé de vingt neuf ans, profession de cabaretier
domicilié àu dit lieu, ami du défunt, lesquels nous
ont déclaré que le vingtième jour du mois d'avril
mil huit cent septante-huit, à sept heures du matin est décédé
en sa demeure, située en cette commune, rue de l'abreuvoir n° 6
Jean Hubert Kempeneers
âgé de cinquante quatre ans, profession de journalier
né et domicilié à St Trond, fils d'arnold et d' Elisabeth
Plevoets, décédés, épouse de Marie Hélene Dethiou,
domiciliée au dit lieu
et ont les déclarants, après que lecture leur a été faite, signé avec nous

E Bamps                                                                l'Echevin prénommé
Fs Hoebrechts                                                            van Brienen

20-03-1879 Overlijdensakte van Lambert Kempeneers, echtgenoot van Anne Mechtildis Jansen te Haccourt (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 14

DÉCÈS de Lambert Kempeneers

L' AN MIL HUIT CENT SEPTANTE neuf le vingt unième jour de mois de mars à dix heures du matin pardevant nous Bourgmestre, officier public de l'  état civil de la commune de Haccourt, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège sont comparus Joseph Delahaut, plomblier … âgé de trente sept ans beau fils du défunt et Jacques palmans, ouvrier agricole âgé de soixante huit ans voisin domiciliés en cette commune
lesquels nous ont déclarés que le vingt mars à sept heures du soir est décédé en cette commune Lambert Kempeneers âgé de soixante trois ans employé au pont n° 8 du canal de Liège à Maestricht, domicilié en cette commune, né à Saint Trond le dix sept septembre mil huit cent quinze, epoux de Jeanne Mechtilde Janssens, ménagère, au même domicile, fils de henri Kempeneers et de Elilsabeth Budo, décédés
et après avoir donné lecture du présente acteaux comparants, le premier a signé avec nous, le second a déclaré ne le savoir faire

J Delahaut                                                                                            Le Bourgmestre

                                                                                                               G G G Collard

Afschrift van de overlijdensakte dd 15 mei 1879

14-08-1879 Geboorteakte van Maria Hubertina Kempeneers, dochter van Peeter Joannes en Theresia Vanolst te Melveren Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

N° 222

L'an mil huit cent septante-neuf, le seizième jour du mois
d'août, à neuf heures du matin, par devant nous
d'Echevin Officier de l'état civil de le commune de Saint-Trond
province de Limbourg, est comparu Pierre Jean Kempeneers
journalier, âgé de quarante ans, domicilié à St Trond
qui nous a présenté un enfant du sexe féminin, né en cette commune,
le quatorze de ce mois à onze heures du soir
de lui déclarant et de Thérèse Vanolst, son
épouse et auquel il a déclaré vouloir donner les
prénoms de Marie Hubertine
Les dites présentation et déclaration faites en présence de arnold
Laenen * âgé de quarante sept
ans, profession de journalier, domicilié à Saint Trond et de
François Vandenborne,
âgé de trente ans, profession de journalier
domicilié àu dit lieu
et ont le déclarant et les témoins, après qu'il leur a été fait lecture du présent
acte déclaré ne savoir signer, excepté le second témoin qui
a signé avec nous

Fr van deborne                                             L'Echevin prénommé
                                                                           Van Brienen

* Laenen, Leenen of Loenen

19-11-1879 Overlijdensakte van André Kempeneers, echtgenoot van Jeanne Catherine Haesen te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 255

L'an mil huit cent septante-neuf, le dix-neuvième jour du mois
de novembre, à onze heures du matin, par devant
nous Echevin Officier de l'état civil de la commune de Saint-Trond
province de Limbourg, sont comparus Edouard Bamps
âgé de trente quatre ans, profession de cabaratier, domicilié
à Saint-Trond, ami du défunt et Julien
Knops, âgé de vingt-sept ans, profession de sans profession
domicilié àu dit lieu ami du défunt, lesquels nous
ont déclaré que le dis neuf du mois de novembre
mil huit cent septante-neuf, à une heures du matin est décédé
en sa demeure, située en cette commune, rue de l'enfer N° 10
André Kempeneers
ägé de soixante huit ans, profession de cabaretier
né et domicilié à St Trond, fils d' arnould et de Marie
Elisabeth Ramaeckers
, décédés, épouse de Jeanne Catherine
Haesen
, domicilié au dit lieu
et ont les déclarants, après que lecture leur a été faite signé avec nous

E Bamps                                            L'Echevin prénommé
J Knops                                                     van Brienen

27-12-1879 Huwelijksakte van Remi François Croisier en Elisabeth Kempeneers, dochter van Lambert en Anne Mechtildis Jansen te Haccourt (marriage certificate - acte de mariage - Trauschein)

N° 13 Mariage entre
Remi françoisCroisier et Elisabeth Kempeneers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq mots et un Marge à ' acte
Colé
Holling
F. Croisier
E Kempeneers Croisier
J Mallempré
J Kempeneers
Le Bourgmestre GGG Collard

L' an mil huit cent septante neuf, le vingt sept
du mois de décembre à deux heures et demi après
midi pardevant nous Bourgmestre de la commune
de Haccourt, arrondissement et province de Liège
sont comparus en notre maison commun et
publiquement Remi françois Croisier
ferblantier, âgé de trente huit ans, domicilié à
Liège, y né le quinze mai mil huit cent qua-
rante un, fils majeur légitime de françois
Etienne Samuel Croisier, décédé à Liège le deux
octobre mil huit cent septante un et de Marie
Antoinette Josephe Jarbeau, sans profession, au même
domicile, consentante, par acte de previt …
par Maître Joseph Dejardin, notaire à Liège, le
vingt quatre décembre courant, enrégistré à Liège
le même jour vol 594 y c en annexe
veuf de Lambertine Lallemand, décédée à Liège,
le dix neuf janvier mil huit cent septante un
le future époux à cause de son âge, est exempt
de justifier d' avoir satisfait à son obligation par la Milice

Et Elisabeth Kempeneers, sans profession
Majeure fille légitime de Lambert Kempeneers
décédé à Haccourt le vingt du mois de mars mil huit
cent septante neuf et d' Anne Mechtildis Janssen
ménagère, âgée de cinquante neuf ans domiciliée en
cette commune ici présent et consentante
il conste des naissances et décès sus indiques
par les Extractes ci annexées
Lesquels nos ont requis de procéder à la célé-
bration du mariage projeté entre eux et dont
les publications ont été faites devant la princi-
pale porte de notre maison commun, à savoir la
première le tente novembre dernier, et la seconde le
sept décembre courant, les publications ont aussi été
faites à la ville de Liège les mêmes jours que ceux
sus indiques ci dessus comme il en conste par le certificat
de non opposition delar.. par l' officier de l' état civil de
la dite ville ci annexé
Aucune opposition audit mariage ne nous
ayant été signifié faisant droit à leur réquisition
après avoir donné lecture des pièces ci-dessus
mentionées et du chapitre six du titre du code
civil intitulé( ?) du Mariage, nous avons demandés
au future époux et au future épouse s' ils veulent
se prendre pour mari et pour femme, chacun d' eux
ayant répondu séparément et affirmative-
ment déclarons au nom de la loi que Remi
françois Croisier
et Elisabeth Kempeneers
sont unis par le mariage
De tous quoi nous avons dressé acte en présence de
Lambert Croisier, tailleur d' habits, âgé de soixante
sept ans oncle de l époux, de françois halling
marchand tailleur, âgé de vingt cinq ans neveu
de l' époux, domiciliés à Liège, de Jean
Kempeneers aid éclusier, âgé de trente deux
ans, frère de l' épouse, domicilié à Lanaye et
de Jean Felix, cordonnier, âgé de vingt quatre
ans non parents des époux, domicilié à
Haccourt et après avoir donné lecture du
présente acte, les épous et les quatres témoins
ont signés avec nous, la mère de l' épouse
à déclarée ne le savoir faire

François Croisier Elise Kempeneers
Croisier J Mallempré J Kempeneers

J felix                        Le Bourgmestre

                                    GGG Collard


25-09-1880 geboorteakte van Arnold Edouard Peyffers, zoon van Jean en Marie Philomene Bijloos te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

N° 285

L'an mil huit cente quatre-vingt; le vingt-cinquième jour du mois
de septembre, à trois heures de relevée, par devant nous
Echevin Officier de l'état civil de la commune de St-Tronod
province de Limbourg, est comparu Jean Peyffers, journalier,
âgé de vingt-six ans, domicilié te St-Trond
qui nous a présenté un enfant du sexe masculin, né en cette commune
le vingt-cinq de ce mois, à quatre heures du matin,
de lui déclarant et de Marie-Philomène Bijloos,
son épouse, âgée de vingt-un ans, et auquel il a
déclaré vouloir donner les prénoms de Arnold
Edouard.

Les dites présentation et déclarations faites en présence de Laurent
Coninx, âgé de vingt-neuf
ans, profession de couvreur de adoises, domicilié à St Trond, et de
Fréderic Bergen
âgé de quarante cinq ans, profession de journalier
domicilié àu dit lieu
et ont le déclarant et les témoins , après qu'il leur a été faite lectures du présent
acte, signé avec nous excepté le second témoin qui a déclaré
ne savoir signer

Coninx                                                            L' Echevin prénommé
Jean Peyffers                                                      J H van Brienen

08-12-1880 geboorteakte van Wilhelmus Baldewijns, zoon van Hendrik en Maria Strauven te Hendrieken (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Nr 5

Het jaar achttien honderd tachtig, den negenden dag der
maand december ten acht uren ' s morgens, is voor ons Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Hendrieken, provincie
Limburg, verschenen Hendrik Baldewijns, houtzager van
beroep, oud zeven en dertig jaren, wononachtig te
Hendrieken
dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, in deze
gemeente, op gisteren geboren, ten vier ure ' s morgens, van
hem deklarant en zijne echtgenoote Elisabeth Strauven, zijne
huisvrouw, en aanwelk hij ons verklaart te geven
den voornaam van Wilhelmus
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Christianus Pluymers, woonachtig te Hendrieken,
daglooner van beroep, oud een en dertig jaren ;
en van Mathijs Stuijvers, woonachtig te Hendrieken,
daglooner van beroep, oud twee en dertig jaren.
En na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen, hebben deze met
ons geteekend behoudens den deklarant welke die verklaart niet
te kunnen schrijven of teekenen.
C Pluymers M. Stuyvers                                 de ambtenaar voornoemd
                                                                               J. Timmermans
Noot onderaan :
gesloten te Hendrieken den vierde januari achttienhonderd een en tachtig ten getalle van vijf geboorteaktens
Den ambtenaar van den burgerlijken Stand
J. Timmermans