Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1731 tot 31/12/1740

Records from the familyhistory from 01/01/1731 till 31/12/1740

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1731 jusqu' à 31/12/1740

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1731 bis 31/12/1740

 

29-04-1731 Huwelijksvermelding van Godefridus Kempeneers en Maria Catharina Hechtermans te Maastricht (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

Goveri Kempeneers miles sub legione Debits et catharina
hechtermans
contractum matrimonium coram ministro
reformata religionis reiterarunt testibus michaele
schabbe thoma gyhaes ioanna maria schepers et
anna margareta hechtermans

Govert Kempeneers soldaat in het regiment van Debits en Catharina Hechtermans de een huwelijkscontract hebben gesloten voor de ambtenaar van de gereformeerde religie herhalend (?) getuigen Michael Schabbe,
Thoma Gyhaes, Ioanna Maria Schepers et Anna Margareta Hechtermans.

26-02-1732 Doopvermelding van Agnes Drossaert dochter Joannes Antonius en Elisabeth Debruijn te Goetsenhoven parochie Sint Laurentius (baptism - baptême - Taufe)

1732

26 februarij bapta est agnes filia joannis
antonij drossaert
et elisabetha de bruijn coniugum
susceperunt arnoldus maes et agnes ingels

26 februari is gedoopt Agnes dochter van Joannes Antonius Drossaert en Elisabeth De Bruijn gehuwden getuigen Arnold Maes en Agnes Ingels

01-02-1733 Doopvermelding van Margaretha Kempeneers, dochter van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden parochie Sint-Jacob (baptism - baptême - Taufe)

1733
prima februarii S jacobi
Arnoldus Kempeneers et
maria gertrudis treekels
margaretha
fla
sus joannes vade et
margaretha vander stegen

1733
de eerste februari Sint Jacob Arnold Kempeneers en Maria Gertrudis Trekels Margaretha (is gedoopt) hun dochter getuigen Joannes Vade en Margaretha Vandersteghen

08-02-1733 Overlijdensvermelding van Margaretha Kempeneers, dochter van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden parochie Sint-Jacob (death - décès - Sterbeurkunde)

Anno 1733
8 februarii obijt mar
garetha kempeneers
filia
Arnoldi erat octo dierum
et sepulta est in caemit
erio RIP

In het jaar 1733 op 8 februari is overleden Margaretha Kempeneers dochter van Arnold ze was 8 dagen oud en is begraven op het kerkhof RIP

25-09-1733 Doopvermelding van Godefridus Kempeneers zoon van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Maasland (NL) (baptism - baptême - Taufe)

septemb 1733

die 25 bap: Godefridus filius legitimus
govert kempenaer miles
pp maria catharina heghtermans

govert van Berendonck
ss Maria Heghtermans ex Briel

op 25 september is gedoopt Godefridus wettige zoon van Govaert Kempenaers soldaat en Maria Catharina Hegtermans met als getuigen Govert Van Berendonck en
Maria Heghtermans beide uit (den) Briel (pp= parentes, ss = susceptores)

06-10-1733 Doopvermelding van Guilmina Baldewijns, dochter van Henri en Emerentiana Groenendaels te Horpmaal parochie Sint-Lambertus (baptism - baptême - Taufe)

1733
hac 6ta 8bris 1733 baptisata est guilmina filia legitima henrici balduwijns et Emerentiana groenendaels susceperunt joannes groenendael et ... maria balduwijns ...

Vandaag op 6 oktober is gedoopt Guilmina Baldewijns, wettige dochter van Hendrik Baldewijns en Emerentiana Groenendaels, doopgetuigen Joannes Groenendaels en... Maria Baldewijns ...

09-02-1734 Doopvermelding van Ida Lindebringhs, dochter van Christiaan en Anna Tosseijns te Sint-Truiden parochie Sint-Pieter en Sint-Nicolaas (baptism - baptême - Taufe)

1734 9 febr baptisata est oda filia legitima
christiani lindebringhen et anna toutsceijnt
suscipi entibus andrea degroot et idalet
smets

op 9 februari is gedoopt Oda, wettige dochter van Christiaan Lindebringen en Anna Tosseijns doopgetuigen Andreas Degroot en Ida Smets

05-10-1734 Doopvermelding van Godefridus Kempeneers zoon van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1734
5 8bris Sti jacobi
Arnoldus Kempeners
et maria gertrudis
reekels
godefridus
fls
susc joannes vade et
maria catharina cleijkens

1734 op 5 october Sint Jacob Arnold Kempeneers en Maria Gertrudis (T)rekels Godefridus (is gedoopt) hun zoon getuigen Joannes Vade en Maria Catharina Cleijkens

13-01-1735 Doopvermelding van Margaretha Kempeneers dochter van Renier en Agnes Schepers te Sint-Truiden parochie Onze Lieve Vrouw (baptism - baptême - Taufe)

13 januarij B.M.V.
Reneri Kempeneers et
agnetis schepers

margareta fla
sus:
Arnoldi Grooven
et catharina trouw

13 januari B.M.V. Renier Kempeneers en Agnes Schepers (is gedoopt) hun dochter Margareta getuigen Arnold Grooven en Catharina Trouw

19-04-1736 Doopvermelding van Joannes Baldewijns, zoon van Henri en Emerentiana Groenendael te Horpmaal parochie Sint-Lambertus(baptism - baptême - Taufe)

1736
hac 19 aprilis 1736 baptisatus est
joannus filius legitimus
henrici balduwijns
et Emerentiana
groenendael
susceperunt joannes ... et Eli
sabetha ghijsens filia Lamberti

Vandaag op 19 april is gedoopt Johannes Baldewijns, wettige zoon van Hendrik Baldewijns en Emerentiana Groenendael, doopgetuigen Johannes en Elisabeth Ghijsens dochter van Lambert.

22-08-1736 Doopvermelding van Laurentius Kempeneers zoon van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Maasland (NL)(baptism - baptême - Taufe)

augus 1736

die 22 bap: Laurentius filius legiti:
govert kempenaer
pp maria catharina hegtermans

Laurens Van de Wal
ss Cornelia Van Vught ex Briel

op 22 augustus is gedoopt Laurentius wettige zoon van Govaert Kempenaers en Maria Catharina Hegtermans met als getuigen Laurens Van de Wal en Cornelia Van Vught uit (den) Briel (pp= parentes, ss = susceptores)

19-05-1737 Doopvermelding van Walter Vanbrabant, zoon van Arnold en Joanna Boiten te Melveren parochie San Salvator (baptism - baptême - Taufe)

1737
decima nona maij baptizatus est walterus filius legitimus arnoldi
vanbrabant
et joanne boeten coniugum susceperunt e sacro fonte
arnoldi boeten en maria hayen

op 19 mei is gedoopt Walter wettige zoon van Arnold Vanbrabant en Joanne Boeten (*) gehuwden, met als getuigen die hem ter doopvont gehouden hebben Arnold Boeten en Maria Hayen
* Boeten of Boiten of Baeten of Boaten

28-05-1738 Overlijdensvermelding van Catharina Peeters echtgenote Joannes Kempeneers te Sint-Truiden parochie Sint-Jacob Schurhoven (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

28a maij oibus ecclia sacra-
mentis rite praemunita obijt
catharina uxor joannis kem-
peneers
et sepultas in caemiterio
cum missa solemni

op 28 mei voorzien van alle sacramenten en riten van de kerk is overleden Catharina echtgenote van Joannis Kempeneers en begraven op het kerkhof met een heilige mis (* aangezien er geen achternaam vermeld staat bij de overledene Catharina is het niet helemaal zeker dat het over dezelfde Catharina gaat)

16-06-1738 Doopvermelding van Emerentiana Baldewijns, dochter van Henri en Emerentiana Groenendaels te Horpmaal parochie Sint-Lambertus (baptism - baptême - Taufe)

1738
hac 16a junij baptisata est Emerentiana filia legitima henrici balduwijns et Emerentiana gronendaels susceperunt joannes
??? supra Houtem et ... beatrix du village .. Leodie

Vandaag op 16 juni is gedoopt Emerentiana Baldewijns, wettige dochter van Hendrik Baldewijns en Emerentiana Groenendael, doopgetuigen Joannes ..supra. Houtem en ... Beatrix de villages . Leodie

10-11-1738 Doopvermelding van Hendrik Portaels, vondeling, te Sint-Truiden parochie Onze Lieve Vrouw(baptism - baptême - Taufe)

10 9bris BMV
incertoringe parentum
expositus filius
henricus Portaels susc
anna Regaers

op 10 november in de paochie BMV (is gedoopt) waarvan het ouderschap onzeker is , een verlaten kind, Hendrik Portaels , getuige Anna Regaers

14-12-1738 Doopvermelding van Guillaume Kempeneers, zoon van Arnold en Maria Getrudis Trekels te Sint-Truiden parochie Sint-Jacob Schurhoven (baptism - baptême - Taufe)

1738
14 xbris Sti jacobi
Arnoldus Kempeners
et maria gertrudis
trekels

gielielmus filius sus
godefridus kempeneers et
maria boonen

1738

14 december Sint Jacob Arnold Kempeneers en Maria Gertrudis Trekels Gielielmus (is gedoopt) hun zoon getuigen Godefridus Kempeneers en Maria Boonen

05-04-1739 Overlijdensvermelding van Maria Getrudis Trekels echtgenote van Arnold Kempeneers te Sint-Truiden parochie Sint-Jacob Schurhoven (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

1739 quinta aprilis circa
horam nenaem matitunam
obijt in dno maria gertrudis
van haeren conjux arnoldi
kempineers et sep in cem

1739 op de vijfde dag van de maand april rond negen uur 's morgens is in heer overleden Maria Gertrudis van haeren echtgenote van Arnold Kempeneers en is ze op het kerkhof begraven (opmerking: of dit het juiste overlijdensbericht is van Maria Gertrudis Trekels is niet zeker. Was Arnold nog gehuwd met M.G. Vanhaeren of gaat het over een ander koppel? Tot nu toe hebben we nog niks gevonden dat dat bevestigd.)

29-06-1739 Huwelijksvermelding van Godefridus Antonius Kempeneers en Elisabeth Vadé te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

29 junij previis 3 bannis
godefridus kempeneers
et elisabetha vadé

testes
guilielmus Smeers et
joanna schepers


29 juni vooraleer driemaal te zijn afgekondigd (zijn gehuwd) Godefridus Kempeneers en Elisabeth Vadé getuigen Guilielmus Smeers en Joanna Schepers

21-09-1739 Doopvermelding van Renier Mathias Kempeneers zoon van Godefridus Antonius en Elisabeth Vade te Sint-Truiden parochie Onze Lieve Vrouw (baptism - baptême - Taufe)

21 7bris BMV
Godefridi Kempeneers
Elisabeth Vade
renerus mattheus
filius
henricus vade et
maria catharina
Bastijns

21 september BMV Godefridus Kempeneers en Elisabeth Vade, (is gedoopt) Renier Mattheus, hun zoon, (doopgetuigen) Hendri Vade en Maria Catharina Bastijns

05-10-1739 Doopvermelding van Anna Maria Kempeneers dochter van Renier en Agnes Schepers te Sint-Truiden parochie Onze Lieve Vrouw (baptism - baptême - Taufe)

1739
5 8bris B.M.
Reneri Cempeners
agnetis schepers

anna maria sus:
guilielmus van heijt
et maria putzeys

1739
5 oktober B.M. Renier Kempeneers Agnes Schepers (is gedoopt) hun dochter Anna Maria getuigen Guilielmus Van Keijt (heijt?) en Maria Putzeys

08-01-1740 Doopvermelding van Maria Catharina Frederix dochter van Joannes en Cornelia Keufkens R.K. Schin op Geul (NL, Valkenburg, baptism- baptême- Taufe)

1740
8 janrij bapt est maria
catharina
filia legit
jois frederixs et corne
lia keufkens
iugum
suscep henricus notten
et cornelia notten

1740 op 8 januari is gedoopt Maria Catharina wettige dochter van Jo(ann)es Frederixs en Cornelia Keufkens gehuwden getuigen Henricus Notten en Cornelia Notten

28-10-1740 Huwelijksvermelding van Arnold Kempeneers en Joanne Mees te Sint-Truiden parochie Sint-Jacob te Schurhoven (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

1740 vigesima octava
octobris in uim bannorum
coram me godefrido mareelis
deservitore loci de Schurhoven
contraxerunt smentum
matrimonij arnoldus
kempiners
et anna mies
praesentibus testibus godefrido
kempiners et arnoldo
kempiners

1740 28 oktober na afkondiging voor mij Godefridus Marcelis plaatselijke pastoor van Schuurhoven zijn in het huwelijk getreden Arnold Kempeneers en Anna Mies met als getuigen Godefridus Kempiners en Arnold Kempiners

15-11-1740 Doopvermelding van Anna Gertrudis Kempeneers dochter van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Breda RK Waterstraat (baptism- baptême- Taufe)

15 Bapt: anna getrudis filia godefridi
cempener
et maria catharina heghtermans
suscibus Reijnier Kempeneers et anna mar
garita heghtermans

15 gedoopt Anna Getrudis dochter van Godefridus Kempeneers en Maria Catharina Heghtermans getuigen Renier Kempeneers en Anna Margarita Hechtermans