Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1701 tot 31/12/1710

Records from the familyhistory from 01/01/1701 till 31/12/1710

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1701 jusqu' à 31/12/1710

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1701 bis 31/12/1710

21-10-1702 Doopvermelding van Godefridus Kempeneers zoon van Godefridus en Margaretha Vandersteghen te Halmaal parochie Sint-Petrus en -Paulus (baptism - baptême - Taufe)

eodem anno mensis octobris die vigesima prima
baptisatus est godefridus filius legitimus
Godefridi Kempeneers et margareta
vander steghen
coniugum susceperunt joes (?)
Stiers (?) et maria preijs

in hetzelfde jaar in de maand oktober de een en twintigste (?) dag is gedoopt Godefridus wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Margareta Vander Steghen, gehuwden, getuigen
Jo(ann)es Stiers en Maria Preijs

21-09-1703 Overlijden van Lambertus Baldewijns, echtgenoot van Marie Cornelis te Heks parochie Sint-Aldegondis en Sint-Barbara (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

Lambertus Baldewijns werd vermoord in 1703. De pastoor die werd geroepen, schreef het volgende:

Die 21 Septembris misere de nocte
sclopetulo ouisus fuit
Lambertus baldewijns
a latronibus
nocturnis qui vaccas Wijnandi
knapen rotarij furati fueranti i ad
huius faeminae, in clamantis auxilium
vocem accustrans dictus lambertus
latrones infecutus vsgr ad pagum
de Horpmael in qua prope mullium
dum latronem unam 4 capere sentaris
ab illo sclopetulo tuecidatus, statim
in clamans vr ad stantes pastorem
accerserom, sed sero aduenit, et
ita pron dolor, continuo vulnere
accepto expirauit sine vell
smto Deus misericatus anima
remisi iura sepultura et
exequiarum propter deum
quid defunctus vroriam et
quatuor proles in viuis roliquit. ??

Op 21 september 1703 werd op jammerlijke wijze door een geweerschot gedood, Lambertus BALDEWIJNS,
door een nachtelijke rover die de koeien van de wagenmaker Winand KNAPEN wilde stelen. Op het luide hulpgeroep van de vrouw van Winand achtervolgde de genoemde Lambertus de dief tot in Horpmaal nabij een riviertje, waar hij door een geweerschot vermoord werd. Ondanks het hulpgeroep van de omwonenden om de bijstand van de pastoor, kwam ik tot mijn spijt te laat, en overleed Lambert aan zijn verwondingen zonder de laatste sacramenten. God erbarme zich over zijn ziel. Kosten voor de begrafenis en uitvaartplechtigheden werden niet aangerekend omdat de overledene een weduwe en vier kinderen in leven naliet. (De pastoor van Heks, september 1703)