Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis tot 31/12/1700

Records from the familyhistory till 31/12/1700

Actes de l' histoire de la famille jusqu' à 31/12/1700

Dokumente aus der Familiengeschichte bis 31/12/1700

11-05-1625 Doopvermelding Margareta Stiers dochter van Godefridus en Margareta Thiellens te Halmaal parochie Sint-Petrus en -Paulus (baptism - baptême - Taufe)

anno 1625 undecima maij baptizavi
filiam Godefridi stiers et mariae
Thielkens legitimorum conjugum eique
nomen est impositum Margareta
Hanc ex sacro fonte / lev(av)erunt
Jacoby Hesbeens
et
Anna Coemans uxor
Martinus Kempenaers

in het jaar 1625 de 11e mei heb ik een dochter van Godefridus Stiers en Maria Thielkens gedoopt, wettige gehuwden en die de naam Margareta opgelegd is
deze hebben haar uit de heilige doopvont opgeheven Jacobus Hesbeens en Anna Coemans echtgenote Martinus Kempeneers

21-09-1656 Huwelijksvermelding Renier Kempeneers en Margareta Stiers te Halmaal parochie Sint-Petrus en -Paulus(religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

Eodem anno die 21 septembris coram me
pastor S Matthei coram me contraxerunt matremo
nium renerus kempeneers et margarita stiers
presentibus testibus pietro clerinx (?) et thoma

hetzelfde jaar op 21 september heb ik pastor s Matthei in het huwelijk verbonden Renier Kempeneers en Margareta Stiers met als aanwezige getuigen Petrus Clerinx en Thoma

16-12-1656 Doopvermelding Maria Kempeneers dochter van Godefridus en Margareta Stiers te Halmaal parochie Sint-Petrus en -Paulus (baptism - baptême - Taufe)

die 16 xbris supra scriptus pastor baptizata
filia reneri kempeneers et margareta
Stiers f coniugum fuitas vocata maria patrimus
fuit thomas druifhuis et matrima catharina kempeneers

op de 16 december door de hierboven beschreven (genoemde) pastoor is gedoopt een dochter van Renier Kempeneers en Margareta
Stiers gehuwden die genoemd werd Maria dooppeter is Thomas Druifhuis en doopmeter Catharina Kempeneers

12-02-1658 Doopvermelding Margaretha Kempeneers dochter van Godefridus en Margareta Stiers te Halmaal parochie Sint-Petrus en -Paulus (baptism - baptême - Taufe)

anno 1658 die 12 febr
baptisata filia reneri kempeneers et
margareta stiers ... patrimus
... et vocata fuit Margareta

in het jaar 1658 op 12 februari is gedoopt de dochter van Renier Kempeneers en Margareta Stiers ... dooppeter ... werd de naam Margareta opgelegd

04-02-1660 Doopvermelding Godefridus Kempeneers zoon van Godefridus en Margareta Stiers te Halmaal parochie Sint-Petrus en -Paulus (baptism - baptême - Taufe)

item eodem anno die 4 febr baptizani
filius reneri kempeneers et margereta
stiers coniugum quae fuitas vocaturis Godefridus
patrimus fuit matrima maria stiers

ook in hetzelfde jaar op 4 februari (is gedoopt) de zoon van Renier Kempeneers en Margareta Stiers gehuwden die genoemd is Godefridus
dooppeter is ... en doopmeter Maria Stiers

19-04-1663 Doopvermelding Christina Kempeneers dochter van Godefridus en Margareta Stiers te Halmaal parochie Sint-Petrus en -Paulus (baptism - baptême - Taufe)

die 19 Aprilis baptizani filia
reneri kempeneers et margrete stiers fuitas vocata
Christina patrimus fuit Joes Stevaerts, matrima anna kempeneers

op 19 april is gedoopt de dochter van Renier Kempeneers en Margareta Stiers die genoemd werd Christina dooppeter is Jo(ann)es Stevaerts, doopmeter Anna Kempeneers

05-02-1686 Huwelijksvermelding Lambertus Baldewijns en Maria Cornelis te Heks parochie Sint-Aldegondis en Sint-Barbara (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

Die 5a februarij contraxit Lambertus
Baldewijns
matrimonium cum Maria
Cornelis
in ecclia nra de Hex promissis
tribus bannis feu denuntiationibus
Praesentibus tanquam testibus Adamo
van Linteren matriculario nro, Joannes
Poncelet, Petro Hauben meq
benedicente
Solvit Sponsus Matt h: Truijens
2 fln et io asses pastr in Hex
Per (V)itam Amilij
Hubrichts, quibus mediantibus ipsum
quitani ex gratia speciali

Op 5 februari zijn in het huwelijk getreden Lambertus Baldewijns en Maria Cornelis in onze kerk van Hex na driemaal afgekondigd te zijn en als getuigen Adamo van Linteren, onze koster, Joanne(s) Poncelet, Peter Hauben … huwelijksinzegening …. Bruidegom
2 florijnen et ik assessor voor ??? Amilij Hubrechts, .. speciale toelating

18-07-1687 Doopvermelding Baldewijns dochter van Lambert en Maria Cornelis te Heks parochie Sint-Aldegondis en Sint-Barbara (baptism - baptême - Taufe)

Die 18a julij baptazauit obstetrix
filiam Lamberti baldewijns Juniores
Et Maria Cornelis coniugum , quae nata
Cirir medium hora expirduit

Op 18 juli is gedoopt door de vroedvrouw de dochter van Lambert Baldewijns en Maria Cornelis, gehuwden, die gestorven is een half uur na haar geboorte.

08-02-1690 Doopvermelding Maria Baldewijns dochter van Lambert en Maria Cornelis te Heks parochie Sint-Aldegondis en Sint-Barbara (baptism - baptême - Taufe)

1690

Die oct
Die octavia februarij baptizata
Est filia Lamberti Baldewijns
Iunioris et Maria Cornelis
legitimorum noenon catholicorum
Coniugum cui nomen impositum
Est Maria susceperunt
Lambertus Cornelis frater matris
Et Margareta Guffens uxor
Fratris pater

Op 8 februari is gedoopt de dochter van Lambert Baldewijns en Maria Cornelis, en ook katholiek gehuwd en waaraan de naam van Maria gegeven wordt de getuigen zijn Lambert Cornelis broer van de moeder en Margareta Guffens vrouw van de broer van de vader.

26-04-1691 Doopvermelding Agnes Schepers, dochter van Herman en Elisabeth Groots te Sint-Truiden parochie Sint-Jacob Schurhoven (baptism - baptême - Taufe)

Sti Jacobi

26 Hermannis Schepers
Agnes Elisabetha Groots
  Joannes Groots
  Elisabetha Schepers

In St Jacob de 26e (van) Herman Schepers en Elisabeth Groots (is gedoopt) Agnes Schepers, (getuigen) Joannes Groots en Elisabeth Schepers

22-12-1691 Doopvermelding Margaretha Kempeneers dochter van Godefridus en Margaretha Vandersteghen te Melveren Sint-Truiden parochie San Salvator (baptism - baptême - Taufe)

Kerkelijke vermelding Melveren:

22 xbris bpta est Margarita filia godefridi Kempeneers et Margarita
Van der steghen
susceperunt Nicolaus Hooron et anna
Smedts

finis hujus anni

op 22 december is gedoopt Margareta dochter van Godefridus Kempeneers en Margareta Vandersteghen met als doopgetuigen Nicolaus Hooron en Anna Smedts.
hier eindigt dit jaar

kerkelijke vermelding O.L.V.-kerk Sint-Truiden :

Ad 1691 die 22 decembris baptisata Margareta
filia Godefridi kempeneers et Margarita
Vander steghen
coniugum susceperunt Nicolaus
Hooron et Anna Smidts

In het jaar 1691 op 22 december is gedoopt Margareta dochter van Godefridus Kempeneers en Margarita Vander Steghen gehuwden, getuigen Nicolaus Hooron en Anna Smidts

01-02-1692 Doopvermelding Henricus Baldewijns zoon van Lambert en Maria Cornelis te Heks parochie Sint-Aldegondis en Sint-Barbara (baptism - baptême - Taufe)

1692

Die 5a februarij baptizatus est
filius Lamberti Baldewijns iunioris
et Maria Cornelis legitimorum
ac catholicorum Coniugum cui
nomen impositum fuit Henricus
susceptor fuit Joannes Cornelis
frater matris, susceptrix Catharina
grotaers uxoris Simonis Dewitte

Op 5 februari is gedoopt de zoon van Lambert Baldewijns en Maria Cornelis, voor de katholieke kerk gehuwd en waaraan de naam van Henricus gegeven wordt. peter is Joannes Cornelis broer van de moeder en meter is Catharina Grotaers vrouw van Simon Dewitte.

31-01-1693 Overlijdensvermelding Margaretha Kempeneers dochter van Godefridus en Margaretha Vandersteghe te Halmaal parochie Sint-Petrus en -Paulus (death - décès - Sterbeurkunde)

 

24-11-1693 Doopvermelding Renier Kempeneers, zoon van Godefridus en Margaretha Vandersteghen te Melveren Sint-Truiden parochie San Salvator (baptism - baptême - Taufe)

Kerkelijke vermelding Melveren

24 9bris bptus est Renerus filius godefridi Kempeneers et Marge Vanderstegen
spere gregorius prijs et Maria Santermans

op 24 november is gedoopt Renier, zoon van Godefridus Kempeneers en Margaretha Vandersteghen met als doopgetuigen Gregoor Prijs en Maria Santermans

kerkelijke vermelding O.L.V.-kerk Sint-Truiden

Anno 1693 die 24 9bris fuit natus et baptisatus in nostra
parochia renerus filius legitimus godefridi kempeneers
et margarita vander steghen coniugum susceperunt grego-
rius prijs et maria santermans

In het jaar 1693 op 24 november is geboren en gedoopt in onze parochie Renier wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Margereta Vander Steghen gehuwden, getuigen Gregorius Prijs en Maria Santermans

05-03-1697 Doopvermelding Joannes Kempeneers, zoon van Godefridus en Margaretha Vandersteghen te Melveren Sint-Truiden parochie San Salvator (baptism - baptême - Taufe)

Kerkelijke vermelding Melveren:

5 Marty bptus est joes filius godefridi Kempeneers et Margarita
Kesen
spere jois plugers et catharina adons

op 5 maart is gedoopt Joannes zoon van Godefridus en Margeretha Kesen spere Joannes Plugers et Catharina Adons

Kerkelijke vermelding O.L.V.-kerk Sint-Truiden:

5 martij 1697 baptizatus est Joannes filius
Legitimus Godefridi Kempeners et
margareta Kesen
susceperunt joes
Plugers et Catharina Adons

op 5 maart 1697 is gedoopt Joannes wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Margareta Kesen getuigen Joannes Plugers en Catharina Adons (dit is vermoedelijk de doopvermelding van Joannes. Godefridus staat hier vermeld als gehuwd met Margareta Kesen. Tot nog toe is er geen enkel huwelijk gevonden tussen beide.)

01-11-1697 Doopvermelding Maria Clementia Baldewijns dochter van Lambert en Maria Cornelis te Heks parochie Sint-Aldegondis en Sint-Barbara (baptism - baptême - Taufe)

Die 1a Novembris baptizata est
filia Lamberti Baldewijns
et Maria Cornelis legitimorum ac
catholicorum Coniugum cui nomen
impositum fuit Maria Clementia
susceptor Henricus Cornelis nepos
matrix, susceptor Elisabetha
van linteren uxor baltazar
baldewijns fratris patris

Op 1 November is gedoopt de wettige dochter van Lambert Baldewijns en Maria Cornelis, voor de katholieke kerk gehuwd en waaraan de naam van Maria Clementia gegeven wordt. peter is Henricus Cornelis neef van de moeder en meter is Elisabeth Vanlinteren vrouw van Baltazar Baldewijns broer van de vader.

09-06-1698 Doopvermelding van Emerentiana Groenendaels dochter van Donaat en Wilhelmina Ghijsens te Horpmaal parochie Sint-Lambertus (baptism - baptême - Taufe)

Junio

Junio
Vulgo Mereus
Emerentiana Groenensdaels filia illegiti
me vel potius per subsequens matrimo
monium legitima filia Leonardi Groenens
daels
et Guilielmae Ghijsens per me bap
tizata est hac nona junii 1698 sus
ceptoribus Jo(ann)e Groenensdaels fratre dicti
Leonardi (cuius nomine manum adhibuit
Robertus Doemans) et Margareta Ghij
sens sorore dictae matris.

Juni (1698)
roepnaam Mereus (of Merens ?)
Emerantiana Groenensdaels, onwettige dochter of beter: door een opvolgend huwelijk gewettigde dochter, van Leonardus Groenensdaels en van Guilielma Ghijsens, werd door mij gedoopt deze 9de juni 1698. Doopheffers: Joannes Groenensdaels, broer van de genoemde vader Leonardus (in wiens naam Robertus Doemans gevraagd was) en Margareta Ghijsens, zuster van de genoemde moeder.

14-06-1699 Doopvermelding Agnes Baldewijns dochter van Lambert en Maria Cornelis te Heks parochie Sint-Aldegondis en Sint-Barbara (baptism - baptême - Taufe)

Die 14a junij baptizata est
filia Lamberti Baldewijns
et Maria Cornelis legitimorum
necnon catholicorum Coniugum
cui nomen impositum fuit
Agnes, susceptor Ludovicus
Poncelet et susceptrix Maria
Filia Lamberti Cornelis fratris
matris

Op 14 juni is gedoopt de wettige dochter van Lambert Baldewijns en Maria Cornelis, voor de katholieke kerk gehuwd en waaraan de naam van Agnes gegeven wordt. peter is Ludovicus Poncelet en meter is Maria dochter van Lambert Cornelis broer van de moeder.

30-03-1700 Doopvermelding van Maria (?) Kempeneers dochter van Godefridus en Margaretha Vandersteghen te Halmaal parochie Sint-Petrus en -Paulus (baptism - baptême - Taufe)

anno domini millesimo septingentesimo
martij die trigesima baptisata
filia legitima godefridi Kempeneers (et margaretha)
vandersteghen coniugum susceperunt gerardus ...
dersteghen

in het jaar duizend zevenhonderd (in de maand) maart de dertigste is gedoopt Catarina wettige dochter van Godefridus Kempeneers vandersteghen gehuwden, getuigen Gerardus vandersteghen (?)