Akten van de familie
Devroy Reynaerts
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis tot 31/12/1800

Records from the familyhistory till 31/12/1800

Actes de l' histoire de la famille jusqu' à 31/12/1800

Dokumente aus der Familiengeschichte bis 31/12/1800

06-09-1649 Doopvermelding Hilaire De Vroy (Vlockmans) zoon van Martin en Anna Vlockmans te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

1649
6a eiusdem mensis 7bris
baptisavit pastor loci
Hilarium ex fornicatio(ne)
conceptum ex Martino
de de Vroij
et Anna
Vlockmans
susceperunt
Jeronimus Vermale et
Catharina Eydeletten
natum eadem est legitimatus *

Op de 6de van dezelfde maand september (1649) doopte de lokale pastoor Hilarius, verwekt door overspel, kind van Martinus de Vroij en Anna Vlockmans. Doopheffers waren Jeronimus Vermale en Catharina Eydeletten. Hij is geboren op dezelfde (dag) en werd gewettigd. * is er blijkbaar later bijgeschreven.

21-06-1650 Doopvermelding Barbara Tilens dochter van Martin en Marie Vlockmans te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

21 februarij baptizami ...
pastor loci barbaram filiam
martini tilens et maria
vlocmans
susceperunt jois
ackermans et barbara tilens
natam 20 juni circa duo
decimam matutinam

op 21 februai is gedoopt door de lokale pastoor Barbara dochter van Martin Tilens en Maria Vlocmans, met als doopgetuigen Joannes
Ackermans en Barbara Tilens geboren op 20 juni rond 12u 's morgens

14-07-1653 Doopvermelding Martinus De Vroy zoon van Martinus en Anna Vlockmans te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

14 julij baptisamit pastor
loci martinus filius
martine de vroij et
Anna Vlockmans
susceperunt martinus
thilens et catharina
Artos natus 13 circa
quarta ante meridius

op 14 juli is gedoopt door de plaatselijke pastoor Martin zoon van Martin Devroy en Anna Vlockmans met als doopgetuigen Martin Thilens en Catharina
Artos (Arts) geboren de 13 omstreeks 4 uur 's morgens (voormiddag)

21-03-1675 Doopvermelding Hilaire De Vroy zoon van Hilaire en Barbara Tilens te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

21 baptisavi pastor loci Hilarius filius
Hilarii De Vroy et Barbarae Thilens
susceperunt Hilarius De Vroij et
Catharina Thilens natus de nocte circiter
undecimam

De 21 ste doopte ik, pastoor van deze plaats: Hilarius (Hilaire), zoon van Hilarius De Vroy en van Barbara Thilens.
Doopheffers: Hilarius De Vroy en Catharina Thilens, hij is geboren 's nachts rond 11 (uur).

26-11-1676 Overlijdensvermelding Anne Vlockmans echtgenote van Martin De Vroy te Bierbeek (death - décès - Sterbe)

26 factae sunt exequiae Annae Vlockmans
uxoris Martini De Vroij

De 26ste (november 1676) is de begafenis uitgevoerd van Anna Vlockmans, vrouw van Martinus De Vroij

17-04-1696 Overlijdensvermelding Martin De Vroy weduwnaar van Anne Vlockmans te Bierbeek (death - décès - Sterbe)

17 aprilis sepultus est cum
exequijs martinus de vroy

op 17 april is begraven met een uitvaart Martin De Vroy

* niet zeker dat dit overlijden is van Martin.

03-03-1726 Huwelijksvermelding Johannes De Vroy en Maria Eps te Bierbeek (marriage - mariage - Trauung)

3 martii praemissis sponsalibus et
tribus proclamationibus solemnitatium
est matrimonium int er ioannem
de vroy
et mariam eps testibus
ioanne diricx et iudoco van Haren

3 maart voldaan aan de voorwaarden der verloving en na driemaal afgekondigd te zijn is het huwelijk ingezegend tussen Johannes De Vroy en Maria Eps.
Getuigen waren Johanne Diricx en Judocus Van Haren

23-12-1726 Overlijdensvermelding Hilaire De Vroy echtgenoot Barbara Tilens te Bierbeek (death - décès - Sterbe)

23 dec sepultus est hilarius de vroy

op 23 december is begraven Hilaire Devroy
Dit overlijden is niet zeker dat van deze H. Devroy, er zijn nog overlijdens van een Hilarius Devroy. Maar gezien de leeftijd en het feit dat zijn vrouw een paar dagen later is overleden, lijkt de kans redelijk dat het deze kan zijn.

29-12-1726 overlijdensvermelding Barbara Tilens weduwe van Hilaire De Vroy te Bierbeek (death - décès - Sterbe)

29 dec sepulta est barbara thilens

op 29 december is begraven Barbara Thilens
Dit overlijden is niet zeker dat van deze B Tilens, er zijn nog overlijdens van een Barbara T(h)ilens. Maar gezien de leeftijd en het feit dat haar man een paar dagen eerder is overleden, lijkt de kans redelijk dat zij het kan zijn.

02-05-1727 Doopvermelding Martinus De Vroy zoon van Johannes en Maria Eps te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

2 maii baptisatus est martinus
filius ioannis de vroy et maria
eps
coniugium susceperunt martinus
thilens et Catharina van der geten

Op 2 mei is gedoopt Martinus zoon van Johannes De Vroy en Maria Eps echtgenoten. De getuigen waren Martinus Thilens en Catharina Vandergeten

17-08-1731 Doopvermelding Elisabeth Van Steenbeeck dr Johannes en Catharina Peeters (baptism - baptême - Taufe)

Elisabeth
Van Steen
-beeck

Die 17 Augusti vicepastor Baptizavit
Elizabetham filiam Joannis Van
Steenbeeck
et Catharina peeters
coniugum est Saa susceptores guiliel
mus ghijsens et Elizabetha Van
Steenbeeck

op 17 augustus (door de) vicepastoor is gedoopt Elisabeth dochter van Joannes Van Steenbeeck en Catharina Peeters gehuwden, ... met als getuigen Willem
Ghijsens en Elisabeth Van Steenbeeck

27-02-1732 Doopvermelding Christina De Vroy dochter van Joannes en Marie Epts te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

27 feb baptisata est christina filia
ioannis de vroy et mariae eps coniugum
susceperunt petrus de vroy et christina
van dergeten


op 27 februari is gedoopt Christina dochter van Johannes Devroy en Maria Eps, gehuwden, met als doopgetuigen Petrus Devroy en Christina Vandergeten

06-05-1732 Overlijdensvermelding Christina De Vroy dochter van Joannes en Marie Epts te Bierbeek (death - décès - Sterbe)

6 maii sepulta est christina de vroy infans

op 6 mei is begraven Christina Devroy, kind

 

03-03-1733 Overlijdensvermelding Johannes De Vroy echtgenoot van Marie Epts*, zoon van Hilaire en Barbara Tilens te Bierbeek (death - décès - Sterbe)
03-03-1733 Overlijdensvermelding Hilaire De Vroy zoon van Hilaire en Barbara Tilens te Bierbeek (death - décès - Sterbe)

3 martii sepulti sunt hilarius
et ioannes de vroy fratres

op 3 maart zijn begraven Hilaire en Johannes De Vroy, broers
* Marie Epts is hertrouwd met Jean Vandermotten op 25 april 1733 (zie klapper)

28-05-1754 Huwelijksvermelding van Martinus De Vroeij en Elisabeth Van Steenbeeck te Leuven parochie Sint Michiel (marriage - mariage - Trauung)

28 Maii praevia dispensatione in tribus bannis,
et praestito iuramento constueto, contraxerunt
matrimonium Martinus de Vroeij et Elisabetha
Van Steenbeeck
coram pastore loci et testibus
R.D. petro estrix et joanne Van Steenbeeck

28 mei na het eerder verkrijgen van de vrijstelling van de drie huwelijksafkondigingen en vooraf samen overeengekomen (?) hebben het huwelijk gesloten Martin De Vroeij en Elisabeth Van Steenbeeck , met de plaatselijke pastoor en als getuigen de eerwaarde heer Peter Estrix en Joanne Van Steenbeeck.

02-02-1757 Doopvermelding Petrus De Vroeij zoon van Martinus en Elisabeth Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

2 febr baptisatus est Petrus
filius martini devroeij
et Elisbetha Steenbeeck
geningum susceperunt
Petrus van der motten et
Susanna Steenbeeck

2 februari is gedoopt Petrus zoon van Martinus De Vroeij en Elisabeth Steenbeeck hun nakomeling De getuigen waren Petrus Van der motten en Sussana Steenbeeck

14-03-1757 Overlijdensvermelding Petrus De Vroeij (vermoedelijk de zoon van Martinus en Elisabeth Steenbeeck) te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

14 martij sepultus est
Petrus Devroeije infans

14 maart is begraven Petrus Devroeije kind

07-02-1758 Doopvermelding Maria Catharina De Vroeij dochter van Martinus en Elisabeth Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

7 febr baptisata est Maria
Catharina
filia Martini
de vroeij
et Elisabetha
Steenbeeck
coniugum, susce
perunt Jacobus Merckx et
Maria hebts

Op 7 februari is gedoopt Maria Catharina dochter van Martinus De Vroeij en Elisabeth Steenbeeck echtgenoten. Getuigen waren Jacobus Merckx en Maria Hebts

06-07-1760 Doopvermelding Antonius De Vroeij zoon van Martinus en Elisabeth Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

6 julij baptisatus est Antonius
filius Martini de vroeij et
Elisabetha Steenbeeck coniugum,
susceperunt Antonius Schoofs et
Christina de vroeij

op 6 juli is gedoopt Antonius zoon van Martinus De Vroeij en Elisabeth Steenbeeck echtgenoten, getuigen waren Antonius Schoofs en Christina De Vroeij

25-01-1762 Doopvermelding Petrus De Vroeij zoon van Martinus en Elisabeth van Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

25 jan baptisatus est Petrus
Martini de vroeij et Elizabetha
van Steenbeeck
coniugum
susceperunt Petrus Moijs et
Petronilla Christens

op 25 januari is gedoopt Petrus (zoon van) Martinus De Vroeij en Elisabeth Van Steenbeeck, echtgenoten, getuigen waren Petrus Moijs en Petronilla Christens

03-03-1762 Overlijdensvermelding Petrus De Vroeij (vermoedelijk de zoon van Martinus en Elisabeth van Steenbeeck) te Bierbeek (death - décès - Sterbe)

3 martij sepultus est petrus
de vroeij
infans

op 3 maart is begraven Petrus De Vroeij kind

08-02-1763 Doopvermelding Petrus De Vroeij zoon van Martinus en Elisabeth van Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

8 febr baptisatus est Petrus
filius Martini de vroeij et
Elizabetha van Steenbeeck
coniugum, susceperunt
Petrus Christens et Anna
Catharina de vroeij

op 8 februari is gedoopt Petrus zoon van Martinus De Vroeij en Elisabeth Van Steenbeeck echtgenoten, getuigen waren Petrus Christens en Anna Catharina De Vroeij

07-10-1764 Doopvermelding Martinus De Vroeij zoon van Martinus en Elisabeth van Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

7 oct baptisatus est Martinus
filius Martini de Vroeij et
Elizabeth van Steenbeeck coniu
gum, susceperunt Martinus
Moijs et Catharina De Vroeij

op 7 oktober is gedoopt Martin zoon van Martin De Vroeij en Elizabeth Van Steenbeeck, gehuwden, met als getuigen Martin Moijs en Catarina De Vroeij

10-02-1767 Doopvermelding Guilielmus De Vroeij zoon van Martinus en Elisabeth van Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

10 febr baptisatus est Guilielmus
filius Martini devroeij et
Elizabetha van Steenbeeck
coniugum, susceperunt
Guilielmus Vlemincx et
barbara de iongh

op 10 februari is gedoopt Guilielmus zoon van Martinus De Vroeij en Elisabeth Van Steenbeeck echtgenoten, getuigen waren Guilielmus Vlemincx en Barbara de iongh

15-10-1768 Doopvermelding Joanna Christina De Vroeij dochter van Martinus en Elisabeth Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

15 oct baptisata est Ioanna
Christiana
filia Martini
de vroeij
et Elizabetha
Steenbeeck
coniugum, susce
perunt Ioannes Laurijs et
Christina de vroeij

op 15 oktober is gedoopt Joanna Christina dochter van Martinus De Vroeij en Elisabeth Steenbeeck echtgenoten, getuigen waren Joannes Laurijs en Christina De Vroeij

12-10-1770 Doopvermelding Henricus De Vroeij zoon van Martinus en Elisabeth Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

12 oct baptisatus est Henricus
filius Martini devroeij et
Elizabetha Steenbeeck coniugum,
susceperunt Henricus Smets
et Catharina Peeters

Op 12 oktober is gedoopt Henricus zoon van Martinus De Vroeij en Elisabeth Steenbeeck echtgenoten, getuigen waren Henricus Smets en Catharina Peeters

05-05-1774 Doopvermelding Anna Maria De Vroeij dochter van Martinus en Elisabeth van Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

5 maij baptisata est Anna
Maria
filia Martini de vroeij
et Elizabetha van Steenbeeck
coniugum, susceperunt
Petrus van der motten et
Anna Maria van Steenbeeck

op 5 mei is gedoopt Anna Maria dochter van Martinus De Vroeij en Elisabeth Van Steenbeeck echtgenoten, getuigen waren Petrus Van der motten en Anna Maria Van Steenbeeck

03-12-1775 Doopvermelding Maria Elizabetha De Vroeij dochter van Martinus en Elisabeth van Steenbeeck te Bierbeek (baptism - baptême - Taufe)

3 dec baptisata est maria
Elizabetha
filia Martini de
vroeij
et Elizabetha van Steenbeeck
coniugum, susceperunt Ioannes
baptista devroeij et maria
Catharina devroeij

op 3 december is gedoopt Maria Elisabeth dochter van Martinus De Vroeij en Elisabeth Van Steenbeeck echtgenoten, getuigen waren Joannes Baptist De Vroeij en Maria Catharina De Vroeij

13-03-1783 Overlijdensvermelding Marie Epts echtgenote Joannes De Vroy te Bierbeek (death - décès - Sterbe)

decima tertia martii hora quinta vespertina obiit marie hebts
vidua joannis vandermotten et decima quinta ejusdem sepulta
quod attestor F. Fagardo deservitor in Bierbeek

de 13e maart om 5 uur 's avonds is overleden Marie Hebts weduwe van Joannes Vandermotten en de 15e van dezelfde maand begraven, wat geattesteerd werd door F Fagardo pastoor in Bierbeek.
Jean Vandermotten
is de tweede echtgenoot van Marie Hebts